Třídy

Třídy jsou, společně se svými rozsahy, v systému comex základním kategorizujícím nástrojem pro rozdělení programových komponent a aplikačního obsahu. Jednotlivé třídy pak vycházejí ze součástí utvářených v nižších dvou vrstvách systému flexideo. Nejzákladnější vrstvu, tedy XDS (DNA) systému reflektuje třída document (příklad definice). Další třídy (zejm. folder, table a action) vycházejí z prostřední vrstvy, tedy intranetu flexideo (příklad definice). Uvedené třídy jsou tzv. instanční, což znamená, že pro fungování objektu této třídy je zapotřebí specifikovat určitou instanci dle typu třídy, tedy konkrétní aplikační obsah (viz. jednotlivé typy tříd). Vedle těchto běžných, instančních typů se vyskytuje poněkud obecnější třída special, která je jako jediná neinstanční, tj. není pro fungování objektu této třídy specifikována žádná instance. Pro bližší pochopení je třeba podívat se na jednotlivé typy uvedených tříd, jejich rozsahy a způsob použití.