Třídy

Třídy jsou, společně se svými rozsahy, v systému comex základním kategorizujícím nástrojem pro rozdělení programových komponent a aplikačního obsahu. Jednotlivé třídy pak vycházejí ze součástí utvářených v nižších dvou vrstvách systému flexideo. Nejzákladnější vrstvu, tedy XDS (DNA) systému reflektuje třída document (příklad definice). Další třídy (zejm. folder, table a action) vycházejí z prostřední vrstvy, tedy intranetu flexideo (příklad definice). Uvedené třídy jsou tzv. instanční, což znamená, že pro fungování objektu této třídy je zapotřebí specifikovat určitou instanci dle typu třídy, tedy konkrétní aplikační obsah (viz. jednotlivé typy tříd). Vedle těchto běžných, instančních typů se vyskytuje poněkud obecnější třída special, která je jako jediná neinstanční, tj. není pro fungování objektu této třídy specifikována žádná instance. Pro bližší pochopení je třeba podívat se na jednotlivé typy uvedených tříd, jejich rozsahy a způsob použití.


Dokumenty - document

Typ document je základem a jádrem informačního systému flexideo. Popis instancí instanční třídy document vychází přímo z kmenových XDS definic, ze kterých se odvíjí veškeré další vlastnosti a schopno...


Tabulky - table

Tabulky přímo vycházejí z jednoho či několika typů třídy document a jejich hlavním úkolem je sestavování pracovních seznamů, agregací, statistik a dalších sestav, které je díky COMEX rozhraní možné z...


Složky - folder

Složky jsou na rozdíl od tabulek zcela obecné a nevyházejí z žádného z typů dokumentů a jejich jediným úkolem je organizovat informační strukturu tabulek do přehledných stromových struktur logicky dě...


Akce - action

Akce slouží pro automatizaci úkonů nad daty. Podobně jako tabulky tak také akce vycházejí z jednoho či několika typů třídy document a jejich provádění je na tyto typy vázáno. Znamená to, že akce jsou...


Neinstanční - special

Třída special je jako jediná neinstanční. To znamená, že pro umístění komponenty této třídy na stránce není zapotřebí žádného aplikačního obsahu. Do této třídy patří různé doplňkové komponenty, jako ...


ÚvodTřídyModifikátoryStránkydefinitionPopis knihovny