Tabulky - table

Tabulky přímo vycházejí z jednoho či několika typů třídy document a jejich hlavním úkolem je sestavování pracovních seznamů, agregací, statistik a dalších sestav, které je díky COMEX rozhraní možné zobrazovat v různých formách (modifikacích) - tabulky, grafy, kalendáře, karty aj.

Popis instancí instanční třídy table vychází z definicí přehledů definovaných v intranetovém rozhraní, tedy z druhé vrstvy systému navazující na replikátorem generovanou strukturu dokumentů aplikace. Ze struktury tabulek, tvořených v rámci databáze dokumentů (rozklad dokumentů viz. tvorba DAD) se odvijí pracovní prostředí pro různé účely a operace prováděné uživateli.

Rozsahy definice

header - hlavička tabulky a základní vlastnosti;

data - popis dat tabulky a informace pro jejich načtení;

form - formuláře doprovázející tabulku (filtry a další definovatelné tabulkové a řádkové typy);

content - vlastnosti tabulky jakožto složky ve stromu informační struktury systému;

Utváření instancí

Instance třídy table jsou vytvářeny jako přehledy v intranetové mezivrstvě systému a do COMEX rozhraní jsou exportovány ve formě definic třídy table. Způsoby nastavení najdete v části intranet, věnované nastavením přehledů.

Umisťování definic

Popisy definic tabulek jsou ukládány ve formě xml nastavení, kde jediným a jednoznačným identifikátorem je celočíselné ID každé tabulky. Instance nastavení jsou pak získávány pomocí požadavku get-settings, kde je pro atribut type použit řetězen comex.table.data a pro atribut tb-id celočíselný identifikátor tabulky. Pro rozsah form jsou definice ukládány opět samostatně pod typem comex.table.form. Oba rozsahy je ovšem možné získat jediným XML dotazem uvedením obou požadavků v jednom uzlu request. Pokud bude mít požadovaná tabulka id 1023, může být požadavek na definici následující formu:

<request>
<get-settings type="comex.table.data" tb-id="1023"/>
<get-settings type="comex.table.form" tb-id="1023"/>
</request>

Výsledek:

<response>
<cxd:definition xmlns:cxd="http://www.flexideo.com/comex/definition">
<cxd:table id="1023" langs="omitted">
<cxd:data>
... obsah definice ...
</cxd:data>
</cxd:table>
</cxd:definition>
<cxd:definition xmlns:cxd="http://www.flexideo.com/comex/definition">
<cxd:table id="1023" langs="omitted">
<cxd:forms>
... obsah definice ...
</cxd:forms>
</cxd:table>
</cxd:definition>
</response>

Obsahy definic viz. příklad tabulky.

Tabulky je možné dohledávat také podle jejich názvu, popisu či umístění a to s využitím systémových struktur dokumentu typu x_item_shared, kde každá tabulka ve společné či veřejné oblasti intranetu má právě jeden záznam a vytvořením nového záznamu (nového dokumentu typu x_item_shared) je vytvářeno i nové celočíselné ID pro tabulku.

Jazykové konvence

Definice tabulek si sebou nesou popisy ve zvoleném výchozím jazyku aplikace a případné další jazyky jsou umístěny samostaně, také ve formě settingu a to s dovětkem lang.... Jazkykové nastavení je tedy dostupné pod stejným ID tabulky, ale s uvedením typu např. comex.table.data.lang.cs. Výchozí fukční definice ale může klidně nést kmenový atribut langs s nastavením omitted, které pak přináší nutnost si potřebné jazykové nastavení vždy donačítat, tedy i v případě použití výchozího jazyku aplikace.

Schema

Popis definic třídy viz. schema table.