Uzel cxd:action

Definice instance třídy action.

Základní typ(y) uzlu(ů): actionElmType;

<cxd:action
name="{string}"
langs="mixed|omitted|only"
>
<cxd:header ... /> ?
<cxd:envelope ... /> ?
<cxd:list ... /> ?
<cxd:settings ... /> ?
<cxd:register ... /> ?
<cxd:types ... /> ?
</cxd:action>

Prvek cxd:action se nachází ve jmenném prostoru http://www.flexideo.com/comex/definition.

Atributy

name - Jedinečný název akce a zároveň název, dle kterého je možné akci spustit. Pokud jde o definici jediné akce, je zde název povinný. Pro seznam akcí naopak uváděn není.; Systémový název segmentu, nástroje nebo jeho části. Název většinou slouží jako jednoznačný identifikátor na větvi v určité hierarchii.; Může začínat pouze znakem malé anglické abecedy nebo podtržítka. Na jiné než první pozici se mohou též vyskytovat číslice.(typ: string) TYP HODNOTY: string (string);

langs - Určuje způsob nakládání s jazykově orientovanými uživatelskými popisy. Tj. zda tato definice obsahuje jak funkční, běžný popis, tak také uživatelské popisky (mixed) nebo zda jsou jazykově orientované popisky vynechány a je třeba je načíst samostatně (omitted) nebo zda jde naopak pouze o "jazykový" soubor, který sice zachovává strukturu běžné funkční definice, ale jen ve formě cxd:lang uzlů.(typ: string)

TYP HODNOTY: string (string);

Možnosti obsahu:

» mixed ~ Definice obsahuje běžný, funkční popis třídy i jazykově orientované uživatelské popisy.

» omitted ~ Definice obsahuje pouze běžný, funkční popis třídy bez jazykově orientovaných popisů.

» only ~ Definice obsahuje pouze jazykově orientované uživatelské popisy bez popisu funkčních prvků.

Potomci