Uzel cxd:definition

Definice comex - všechny druhy comex definic jsou jednotně popsány jediným schematem v jediném jmenném prostoru (http://www.flexideo.com/comex/definition) s jednotným kmenovým uzlem definition. Pro popis je využíváno prefixu cxd:..., který v tomto popisu odkazuje na zmíněný jmenný prostor). Kmenový uzel každé definice comex. Potomky jsou uzly tříd, modifikátorů a stránek - tří základních okruhů definice.

<cxd:definition
replicator-version="{string}"
application-version="{string}"
>
<cxd:action ... /> *
<cxd:document ... /> *
<cxd:folder ... /> *
<cxd:table ... /> *
<cxd:modifier ... /> *
<cxd:register ... /> *
<cxd:page ... /> *
<cxd:files ... /> *
<cxd:frames ... /> *
<cxd:pages ... /> *
<cxd:modifiers ... /> *
</cxd:definition>

Prvek cxd:definition se nachází ve jmenném prostoru http://www.flexideo.com/comex/definition.

Atributy

replicator-version - popis neuveden(typ: string) TYP HODNOTY: string (string);

application-version - popis neuveden(typ: string) TYP HODNOTY: string (string);

Potomci

Popisy potomků naleznete v dalších statích: