Uzel cxd:files

Definice seznamu souborů specifikovaného typu.

Základní typ(y) uzlu(ů): filesElmType;

<cxd:files
type="{string}"
langs="mixed|omitted|only"
>
<cxd:lang ... /> *
<cxd:file ... /> +
</cxd:files>

Prvek cxd:files se nachází ve jmenném prostoru http://www.flexideo.com/comex/definition.

Atributy

type - Typový název pro specifikaci charakteru souborů (např. icons, defaultIcons apod.).; Speciální název, jež může sloužit jako systémová hodnota, název funkce či akce apod.; CamelCasingName - název umožňující malé i velké znaky anglické abecedy, číslice uprostřed a nakonci a podtržítka.(typ: string) TYP HODNOTY: string (string);

langs - Určuje způsob nakládání s jazykově orientovanými uživatelskými popisy. Tj. zda tato definice obsahuje jak funkční, běžný popis, tak také uživatelské popisky (mixed) nebo zda jsou jazykově orientované popisky vynechány a je třeba je načíst samostatně (omitted) nebo zda jde naopak pouze o "jazykový" soubor, který sice zachovává strukturu běžné funkční definice, ale jen ve formě cxd:lang uzlů.(typ: string)

TYP HODNOTY: string (string);

Možnosti obsahu:

» mixed ~ Definice obsahuje běžný, funkční popis třídy i jazykově orientované uživatelské popisy.

» omitted ~ Definice obsahuje pouze běžný, funkční popis třídy bez jazykově orientovaných popisů.

» only ~ Definice obsahuje pouze jazykově orientované uživatelské popisy bez popisu funkčních prvků.

Potomci