Uzel cxd:modifier

Definice konkrétního modifikátoru jako prograového objektu.

Základní typ(y) uzlu(ů): modifierElmType; pageObjectElmType; (řazeno od přímých po obecné).

<cxd:modifier
langs="mixed|omitted|only"
inclusion="{string}"
>
<cxd:lang ... /> ?
<cxd:params ... /> ?
<cxd:templates ... /> ?
<cxd:methods ... /> ?
<cxd:properties ... /> ?
<cxd:events ... /> ?
<cxd:types ... /> ?
</cxd:modifier>

Prvek cxd:modifier se nachází ve jmenném prostoru http://www.flexideo.com/comex/definition.

Atributy

langs - Určuje způsob nakládání s jazykově orientovanými uživatelskými popisy. Tj. zda tato definice obsahuje jak funkční, běžný popis, tak také uživatelské popisky (mixed) nebo zda jsou jazykově orientované popisky vynechány a je třeba je načíst samostatně (omitted) nebo zda jde naopak pouze o "jazykový" soubor, který sice zachovává strukturu běžné funkční definice, ale jen ve formě cxd:lang uzlů.(typ: string)

TYP HODNOTY: string (string);

Možnosti obsahu:

» mixed ~ Definice obsahuje běžný, funkční popis třídy i jazykově orientované uživatelské popisy.

» omitted ~ Definice obsahuje pouze běžný, funkční popis třídy bez jazykově orientovaných popisů.

» only ~ Definice obsahuje pouze jazykově orientované uživatelské popisy bez popisu funkčních prvků.

inclusion - popis neuveden(typ: string) TYP HODNOTY: string (string);

Potomci