Uzel cxd:table

Definice instance třídy table.

Definice tabulky či pomocné tabulky přehledu.

Základní typ(y) uzlu(ů): tableElmType; commonTableElmType; (řazeno od přímých po obecné).

<cxd:table
id="{number/xsd:positiveInteger}"
langs="mixed|omitted|only"
>
<cxd:header ... /> ?
<cxd:data ... /> ?
<cxd:forms ... /> ?
<cxd:settings ... /> ?
<cxd:table ... /> *
<cxd:content ... /> *
<cxd:types ... /> *
</cxd:table>

Prvek cxd:table se nachází ve jmenném prostoru http://www.flexideo.com/comex/definition.

Atributy

id - Celočíselný identifikátor nástroje generovaný databází nebo identifikátor části daného nástroje. Nejde o primární klíč. Minimální hodnota je 1000, maximální je menší než min. xds-id (10000000).(typ: number) TYP HODNOTY: number (xsd:positiveInteger);

langs - Určuje způsob nakládání s jazykově orientovanými uživatelskými popisy. Tj. zda tato definice obsahuje jak funkční, běžný popis, tak také uživatelské popisky (mixed) nebo zda jsou jazykově orientované popisky vynechány a je třeba je načíst samostatně (omitted) nebo zda jde naopak pouze o "jazykový" soubor, který sice zachovává strukturu běžné funkční definice, ale jen ve formě cxd:lang uzlů.(typ: string)

TYP HODNOTY: string (string);

Možnosti obsahu:

» mixed ~ Definice obsahuje běžný, funkční popis třídy i jazykově orientované uživatelské popisy.

» omitted ~ Definice obsahuje pouze běžný, funkční popis třídy bez jazykově orientovaných popisů.

» only ~ Definice obsahuje pouze jazykově orientované uživatelské popisy bez popisu funkčních prvků.

Potomci