Pomocné typy

V této části jsou popsány některé typy, které jsou většinou rekurzivně využívány v předchozích částech, proto je jim věnován samostatný popis.