Úvod

­COMEX, jakožto uživatelské rozhraní, je jakýmsi vnějším obalem systému flexideo. Zároveň ale není oddělenou, samostatnou entitou. Úzce navazuje na druhou vrstu intranetu jako komponentní rozšíření (COMponent EXtension). COMEX tedy slouží jako třetí, nejvyšší stupeň systému a je zaměřen pro nejširší okruh uživatelů systému, kteří provádějí často velmi specifické operace, pro které mívají v rámci COMEX nadstavby připraveny specifická uživatelská rozhraní. Jednotlivé odnože COMEX v rámci jedné aplikace flexideo tak mohou mít formu samostatných aplikací určetných pro konkrétní funkci či okruh uživatelů.

COMEX bývá provozován jako webová aplikace, ale nemusí tomu tak nutně být. Základem COMEX nadstavby jsou totiž xml definice využitelné i v jiných vývojovoých prostředích. Tyto definice, jejich koncept a struktura, jež je přesně popsána xml schematem, je stabilním základem komplexně popisujícím jednak možnosti určité aplikace systému flexideo a jednak jeho další nastavení, náhledy a další možnosti.


Tři hlavní druhy definic

Jádrem systému COMEX jsou definice. Definice tvoří stabilitu celého systému tím, že poskytují stabilní popis jinak proměnlivého aplikačního obsahu a neustále vyvíjeného programového vybavení a nových...


Stránky a jejich části

Rozhraní COMEX je popsáno ve formě definic stránek, nikoli nutně webových. Stránky jsou složeny ze součástek (komponent) organizovaných do rámců. V definicích stránek dochází ke spojování aplikačního...


Propojení součástí

Aby mohly komponenty na stránkách fungovat jako celek, je třeba umět je účinně propojovat. K propojení slouží konektivita vkládaná pomocí uzlu connection do uzlů součástek (component). V uzlu propoje...


Stručné příklady definic

Uvedené definice jsou pouze stručné nástiny skutečných definic, ale jsou plně funkční a jsou použitelné, jen nejsou tak komplexní.


Dostupnost definic

Definice jsou dostupné v drtivé většině případů buď v souboru na webovém sídle nebo ve formě xml nastavení v databázi. Dle charakteru utváření definic různých tříd, modifikátorů, stránek a pomocných...


Definice jazkových mutací

Definice COMEX mohou obsahovat jak funkční popis, tedy různá klíčová slova, seznamy a jiné hodnoty předurčeného významu, tak také pro uživatele určené popisy a další texty vč. vývojářských komentářů ...


ÚvodTřídyModifikátoryStránkydefinitionPopis knihovny