Dostupnost definic

Definice jsou dostupné v drtivé většině případů buď v souboru na webovém sídle nebo ve formě xml nastavení v databázi. Dle charakteru utváření definic různých tříd, modifikátorů, stránek a pomocných typů definic je volen i způsob uložení dané definice. Způsoby uložení se liší i pro různé druhy tříd (viz. základní popisy tříd)

Kmenový uzel definition je koncipován tak, že může obsáhnout všechny typy definic. Přesto, že jednotlivé definice jsou většinou ukládány samostatně, umožňuje tento princip spojování různých typů a druhů definic např. dynamické seskupení všech definic potřebných pro určitý účel. Usnadňuje také manipulaci se samotnými definicemi při jejich ukládání a distribuci. Záleží pak na návrháři určité aplikace, jak bude s definicemi nakládat.