Tři hlavní druhy definic

Jádrem systému COMEX jsou definice. Definice tvoří stabilitu celého systému tím, že poskytují stabilní popis jinak proměnlivého aplikačního obsahu a neustále vyvíjeného programového vybavení a nových technologií. Definice se dělí do tří základních kategorií:

modifikátory - definice rozšiřitelné knihovny flexideo comex;

třídy - definice obsahu konkrétní aplikace flexideo pro účely comex rozhraní;

stránky - definice náhledů uživatelského rozhraní jedné aplikace flexideo spojující modifikátory a třídy;

Schema slučování definic

Struktura jednotlivých definic je dána XML schematem ve jmenném prostoru http://www.flexideo.com/comex/definition. A právě primárně tato struktura definic je základním stavebním kamenem celého sub-systému COMEX. Z ní se odvíjí podpora v programových knihovnách, zejména pro webové prostředí stejně tak jako popis aplikačního obsahu a popis jeho využití v uživatelském rozhraní. Vyskytne-li se pak nový programový nástroj či součást (komponenta) nebo na druhé straně vznikne nový aplikační obsah, je popsán a následně i použit předem danými strukturami a mechanismy. Definice tak tvoří pevný spojovací článek a mechanismus kooperace mezi neustále se vyvýjejícími programovými možnostmi a flexibilním aplikačním obsahem. Ke spojení dochází na stránkách (nikoli nutně webových), které jsou skládány pomocí COMEX editoru do finálních funkčních celků. Struktura skládání jednotlivých stránek je opět pěvně předem dána.