Sběr hodnot, výrazy

Při definici stránky a jejích komponent v rámečcích se někdy setkáváme s potřebou sběru a vyhodnocení informací, například vyhodnocujeme podmínku zobrazení některé komponenty či tvoříme podklad pro propojení mezi komponentami. V těchto a dalších případech používáme do XML strukturované výrazy pro zajištění potřebných hodnot.

Operátory a kolekce