Další k intranetu

Intranet je v systému flexideo hlavním a výchozím uživatelským rozhraním a také výchozím rozhraním pro administraci a organizaci systému. Intranet pro práci se systémem nabízí velkou škálu nástrojů pro práci s daty. Popis těchto nástrojů a možností je předmětem části nazvané podpora uživatelů (vč. běžných nastavení přehledů). Zde v části technické podpory se budeme zabývat dalšími možnostmi rozšíření, nastaveními a administrací.

Stránky intranetu flexideo jsou navrženy speciálně pro prohlížeč Internet Explorer od společnosti Microsoft. Důvodem je zachování efektivnosti vývoje i při rozsáhlé nabídce nástrojů, které intranet nabízí. Pokud by to byl problém, nabízejí se dvě řešení:

1. Pro Mozilla FireFox a Google Chrome jsou k dispozici doplňky, po jejichž nainstalování je možné intranet používat i prostřednictvím jiného prohlížeče - doporučujeme zanést adresu do seznamu pro použití přes IE-tab na dané sídlo flexideo v používaném prohlížeči; doplňěk pro FF viz. IE Tab 2 (FF 3.6+ & FF 4+) 2.12.21.1 (aktualizováno 1.4.2011); více o IE Tab najdete na www.ietab.net;

2. Pro řadu uživatelů je možné pro webový přístup přes prohlížeč použít "lehké" stránky s přednastavenými možnostmi, které je možné uživatelům nabídnout prostřednictvím COMEX nadstavby, ty jsou dostupné ve více prohlížečích; výhodou přístupu přes extranet je i fakt, že není třeba příliš kvalitního připojení a přesto je možné jej používat pro běžné úkony (v mnoha ohledech i efektivněji, než intranetové stránky).

Nyní se pojďme podívat na konkrétní témata pro práci s intranetem:


Popis XML pro nastavení přehledů a dalších možností


Příprava vlastních šablon přehledů

Na data ukládaná v databázi systému flexideo se zobrazují formou přehledů dokumentů. Přehledy jsou v prohlížeči zobrazovány tak, že jsou načtena XML data na základě dotazu a tato data jsou zobrazena ...


Příprava speciálních přehledů

Zatímco vlastní šablony umožňují změnit prezentační formát dat vracených přehledem, tzv. speciální stránka pro přehledy nabízí možnost (a vyžaduje) sestavit pro určitý přehled také SQL dotaz(y), obsl...


Příprava speciálních složek

Podobně jako přehled může být realizován jako speciální, může mít i složka svou speciální podobu. Taková složka má dokonce ještě více možností než speciální přehled. Vedle toho, že může podobně jako ...


Přidávání nové grafiky intranetu

Vizáž intranetu může být provedena ve více variantách a volba jedné z nich pak může být závislá na uživateli a jeho nastavení pomocí čísla grafiky v uživatelských nastaveních. Pokud by bylo žádoucí v...


SložkyPrincip XML nastaveníDalší k intranetu