Seznámení s konceptem

Platforma flexideo je určena pro tvorbu informačních systémů. Princip tvorby je založený na nové technologické koncepci replikování softwarových fragmentů. Díky této koncepci celý systém nabízející vysoce efektivní nástroje pro tvorbu a využívání informační báze firmy či týmu.


Co je flexideo - úvod

Technologie systému je založena na přesném definování struktur a jejich možností dle potřeb a nároků na aplikaci a následném automatizovaném replikování potřebných softwarových entit pro databázi, uživatelské rozhraní a mnohé další nástroje konkrétní aplikace. Procesem replikace vygenerovaný informační systém pak díky použitému webovému rozhraní může být používán jako intranet. V dalším kroku je pak možné generovat extranety pro specifické účely týmu. Ty pak nesou charakteristické rysy internetových stránek s přednastavenými možnostmi přístupu do databáze systému. Stránky intranetu jsou naproti extranetu vysoce dynamické a nabízejí funkčnost "newebové" aplikace pro práci s daty.

Celý systém od tvorby definice až po práci s konečnou aplikací formou klient-server plně využívá XML technologie. To mimo jiné přináší i velmi dobrou propojitelnost s jinými aplikacem a plnou funkčnost pro případné newebové doplňky a další nástroje, které je možné dle potřeby doplňovat či dotvářet libovolnými programovacími nástroji.

V základní definici, která je jakousi DNA celého systému, je popsána komplexní struktura informací v podobě strukturovaných dokumentů, jejich chování a kontrola, struktura uživatelů, oddělení, divizí a přístupových práv. Definice má podobu XDS souboru (Xml Document Specification). XDS přebírá flexideo replikátor, který ji prověří a na jejím základě vytvoří potřebné soubory a stránky, se kterými uživatelé pracují. Tak prostřednictvím replikátoru doslova vyroste nová verze systému. Uživatelé systému pak nepřichází do styku ani s XDS ani s replikátorem, ale s generovaným webovým prostředím pro jednotlivé dokumenty a role uživatelů. Struktura a její možnosti jsou tak plně určovány definicí a maximálně vyhovuje požadavkům. Samotný proces generování webu je automatizován a vytvoření i případné změny a doplnění jsou díky tomu finančně i časově nenáročné.


Základní princip

Cílem a důvodem vzniku systému flexideo je maximálně zefektivnit tvorbu týmového informačního vybavení. Tohoto cíle je dosaženo pomocí automatického generování, tedy replikace informačního systému dl...


Hlavní přednosti

Automatizace zpracování a jednotnost definice umožňuje zavést do všech oblastí nasazení flexideo systému plnohodnotné a komfortní nástroje pro práci s informacemi. Výrazně konzistentnější strukturou je ale zároveň i velmi účinně chráněn přístup k datům. Tento přístup má celou řadu předností:

nesrovnatelně přehlednější struktura dat;

možnost plnéhou soustředění se na obchodní logiku;

konzistentní struktura na místo skládání modulů (odpadají problémy vnitřní integrace)

možnost vysoké míry spolupráce s uživateli (dokumenty sbližují pohled na věc);

tým si neustále udržuje použitelnost svého SW vybavení;

účinně minimalizujete "nebezpečí" nových technologií;

vyloučení nutnosti testovacího provozu výrazně zkracuje zavedení i úpravy;

minimální nároky na obsluhu i zaškolení (učíte se pracovat v podstatě jen s jedním dokumentem);

pro funkcionalitu na přání jsou k dispozici jednotné nástroje;

sjednocení technologií snižuje nároky na odbornost;

Více o přednostech najdete také v popisu replikace.


Uplatnění definice

XML soubor(y) s popisem požadovaných dokumentů - XDS (Xml Document Specification) řeší tyto okruhy:

jména, ikony a popisy segmentů (tj. dokumentů a jejich částí - kolonek a oblastí) vč. jejich uspořádání,

přístupová práva k dokumentům či jejich částem, k nástrojům pracovní plochy a datovým procesům,

propojení dokumentů – tj. které dokumenty spolu souvisí a jakým způsobem vč. vzájemného využívání,

formáty zadávaných dat a jejich zobrazování či tisk,

vzájemné ovlivňování zobrazení a výpočty ve formuláři,

kontrolní a ochranné mechanismy,

akce pro usnadnění práce s daty zejm. ve formuláři,

nastavení výchozích a automatických hodnot,

propojení s jinými aplikacemi zejm. MS Exchange.

Definice je koncipována tak, aby bylo co možná nejjednodušší aplikaci definovat a minimalizovat tak časovou náročnost jejího zavádění i pozdějších úprav.

Struktura navržené definice je před generováním verze replikátorem důkladně prověřována tak, aby byly podchyceny pokud možno všechny chyby způsobené lidským faktorem při návrhu definice.

První návrh XDS je brán v rámci jedné aplikace jako výchozí verze a všechny další jako její aktualizace. Při generování aktualizací na základě upraveného XDS tedy dochází i ke zpětným srovnáním a kontrolám. Tuto činnost zajišťuje správa verzí ve flexideo replikátoru.

Přístupová práva a restrikce se udělují pomocí přístupových úrovní (levels) a upravují pomocí příslušnosti k oddělení (sections) každého uživatele. Podle nastavení uživatele je mu přisouzena nebo vygenerována přesně odpovídající role. Tato role pak slouží pro přidělení práv na aplikačním serveru.

Následující schema naznačuje základní uplatnění definice ve čtyřech základních oblastech:

Úplné informace o tvorbě definice najdete v části definování aplikace.


Seznámení s konceptemZákladní části systémuStručný postup tvorbyVýuková osnova