Základní princip

Cílem a důvodem vzniku systému flexideo je maximálně zefektivnit tvorbu týmového informačního vybavení. Tohoto cíle je dosaženo pomocí automatického generování, tedy replikace informačního systému dle specifikace, jež je šita na míru potřebě. Specifikace má formu XDS souborů (Xml Document Specification) a je jakousi DNA informační struktury systému. Z této DNA (XDS) se pak za pomoci replikátoru vytvoří již plně funkční základ či aktualizace pro další práci se sytémem. Návaznosti naznačuje následující schema:


XDS a replikátor

Základní postup automatické tvorby struktury replikátorem je prostý:

Na základě analýzy potřeby týmu či podniku vznikne XML soubor(y) s popisem požadovaných dokumentů (Xml Document Specification, tedy XDS).

Soubor je vložen do programu zvaného replikátor, kde je ověřena jeho správnost, vytvořen databázový model, obslužné soubory, stránky a jiné součásti a automaticky je vše instalováno ve formě plně funkčního intranetu a tým či podnik může začít s novým vybavením ihned pracovat.

Vybrané nástroje sestavované v intranetu - složky, přehledy, průvodci, akce, makra, procesy a mnohé další - i zde bez nutnosti cokoli programovat je možné vystavit ve veřejné části pro šiřší spektrum uživatelů ve formě rozhraní COMEX, kde je možné skládat účelově laděné dílčí aplikace.

Tento proces je pak možné opakovat kdykoli, když se zjistí, že jeho určitá část již neodpovídá skutečnosti. Stačí jen upravit/doplnit výchozí definici (XDS) nebo pokud definice vyhovuje je možné rovnou měnit nastavení přehledů, akcí, procesů atp - vše je možné provádět za chodu systému. Možnost průběžné aktualizace udržuje systém v neustálé korespondenci s realitou. Jedině takový systém může být skutečným přínosem k efektivitě týmu klienta.

Systém definice je snadno použitelný, jen je třeba jej důvěrně znát. Proto tato činnost náleží školeným specialistům s praxí. Na druhé straně je to jediná specializovaná činnost, která je pro flexideo vykonávána a při správné analýze je časově nenáročná. Samotné zpracování a vše ostatní v systému flexideo již používá standardních technologií. Platforma flexideo tedy nemá žádné speciální požadavky (je třeba SQL + web server a internetový prohlížeč na klientských stanicích).

Definice řeší ucelený soubor potřeb – strukturu dat, oddělené formátování, přístupová práva atd. – viz. uplatnění definice.


Dokumenty

Po vytvoření či aktualizaci je možné ihned pracovat s dokumenty a zadávat do systému data prostřednictvím formulářů nebo je importovat za pomoci různých nástrojů. Více o dokumentech a práci s nimi naleznete zde.


Přehledy

Zatímco dokumenty různých typů slouží pro běžné pořizování dat, přehledy dokumentů slouží k jejich prezentaci. Přehledy je třeba na základě vytvořené a nainstalované struktury dokumentů v další fázi vytvořit. Tvorba konkrétních sestav je dosahována prováděním nastavení přehledů. Základní přehledy zvládnou i schopnější uživatelé po krátkém zaškolení / vysvětlení.


Akce

Na základě přehledů nebo přímo pomocí replikátoru je možné tvořit další nástroje usnadňující práci s daty a nástroje pro automatizaci procesů. Vedle snadno definovatelných datových maker jsou k dispozici také možnosti hromadných úprav, základní importy a exporty, tabulková editace více dokumentů či data otevřít v tabulkovém procesoru (Excel, OpenOffice aj.) pro účely dalšího zpracování.

Především však je možné na základě přehledů připravovat transformační procesy, což jsou akce prováděné nad dokumenty s cílem provádět přednastavené úkony.


Co je flexideo - úvodZákladní principHlavní přednostiUplatnění definice