Základní stavební bloky platformy flexideo

Platforma flexideo jako celek, tj. napříč jejími různými částmi viz. předchozí popis vrstev v tvorbě aplikací koncepčně pracuje se třemi základními stavebními prvky:


Flexideo dokument

Pokud ve flexideo hovoříme o dokumentech, pak je řeč o věcně ucelených a strukturovaných informačních jednotkách, někdy i s poměrně rozsáhlou strukturou. Na těchto jednotkách, flexideo dokumentech, p...


Flexideo přehled

Přehledy jsou v systému flexideo základním funkčním prvkem. Jejich hlavní schopností je organizovat data do sestav. Lze sestavovat jak pasivní náhledy, tak také aktivní prvky. V neposlední řadě jsou ...


Flexideo akce

Vedle struktury dokumentů a struktury přehledů v systému flexideo hrají ještě důležitou roli tzv. akce. Jednoduše řečeno, zatímco dokumenty, oblasti a prvky jsou definice struktury, akce jsou definic...


Jak vznikají flexideo aplikace?Základní stavební bloky platformy flexideoCo všechno řeší replikace?Organizace aplikace v intranetuJak jsou řešena přístupová práva?Práce se soubory, složky, x-itemsInstance aplikace, klony, příbuzní