Flexideo akce

Vedle struktury dokumentů a struktury přehledů v systému flexideo hrají ještě důležitou roli tzv. akce. Jednoduše řečeno, zatímco dokumenty, oblasti a prvky jsou definice struktury, akce jsou definice možností chování této struktury. Akce jsou jednoduché sekvence úkonů nad konkrétními dokumenty a jejich segmenty.

Akce například umožní hromadné vytvoření některých dokumentů dle zadaných parametrů nebo mohou být k dispozici pro jednodušší vytváření dokumentů. Stejně tak mohou být využitelné pro snadnější nebo automatizované upravování dokumentů, jejich vyhledávání a propojování. Akce mohou dále spouštět složitější a výkonější funkce, které mohou být doplněny na míru pro konkrétní aplikaci flexideo - dávají tak prostor pro vytváření dodatečného kódu v potřebném programovacím jazyce a prostředí.

Akce nad dokumenty jsou podobně jako dokumenty a jejich segmenty definovány v XDS. Tato definice tak sdružuje všechny potřebné informace pro automatickou tvorbu konkrétní aplikace flexideo.

Pro automatizaci procesů flexideo nabízí celkem tři nástroje:

akce nad dokumenty a nezávislé akce – slouží k usnadnění práce s jedním nebo několika vybranými dokumenty. Například tak u kontaktu snadno zajistíme při pořizování dat možnost kopie adresy sídla do korespondenční apod.,

transformační XSLT procedury – flexideo bezezbytku využívá moderních technologií zejména pak XML. Pomocí XML požadavků a jejich XSLT zpracování je možné na klientském počítači bez nutnosti instalace speciálních programů provádět předdefinované procesy. Výhodou těchto procesů je značná jednotnost a absence programových kódů, zajišťující navíc snadnou úpravu dle potřeby,

využití standardních programovacích nástrojů – i přes veškerou snahu podchytit širokou škálu problematiky se vždy najdou oblasti, které jsou natolik specifické, že nezbývá než je řešit standardními programovacími jazyky. I zde však flexideo nabízí velké výhody. Jednak je to jasná a přehledná struktura dat. Dále je to speciální objekt, umožňující programátorsky pracovat s aplikačním serverem flexideo a v neposlední řadě je to ucelený balík XML požadavků s jejichž pomocí lze velmi dobře automatizovat i složité firemní procesy.


Transformační akce

Přehled, jakožto stavební kámen procesů, umožňuje tvorbu tzv. transformačních akcí (dále jen transformací nebo akcí). Jde o aplikační procesní úkony, které provádějí složitější a nebo neustále se opa...


Nastavení akce

Nastavení akce v postupných krocích.


Flexideo dokumentFlexideo přehledFlexideo akce