Flexideo dokument

Pokud ve flexideo hovoříme o dokumentech, pak je řeč o věcně ucelených a strukturovaných informačních jednotkách, někdy i s poměrně rozsáhlou strukturou. Na těchto jednotkách, flexideo dokumentech, pak stojí všechny další tvořené části. Nejde tedy o soubory a DMS v obecném slova smyslu, ale o specifický význam v konceptu flexideo.

Základním významem dokumentu, jak již bylo uvedeno, je poskytnutí pohledu na informace uložené v prvcích prostřednictvím jejich poskládání do definice dokumentu, resp. do jeho oblastí. To znamená, že žádný prvek nemůže být ve struktuře nikdy uveden přímo na kmenu dokumentu. Každý prvek vždy nejprve patří do nějaké oblasti a teprve po té patří k nějakému dokumentu. Má to své důvody, které souvisí s možnostmi oblastí a principy stromové struktury dokumentů obecně.


Dokument a další segmenty

Základním segmentem informační struktury flexideo dle XDS definice je


Opakovatelnost segmentů

Zatímco výchozí segment, tedy dokument, je z podstaty věci v systému opakovatelný, tj. v databázi systému evidujeme 0 až n instancí dokumentu daného typu, v rámci 1 dokumentu již další segmenty, tedy...


Propojení mezi dokumenty

Máme li například dokument zastupce_subjektu a dokument clovek, budeme asi chtít aby v databázi neexistovaly dvě položky evidující stejnou osobu, aby tak nedocházelo k redundanci dat a nutnosti oprav...


Rozklad dokumentů v databázi

Dokumenty a jejich uspořádání mají určující význam pro relační databázový model dané aplikace. Ta se totiž vytváří a doplňuje v závislosti na vytváření a úpravách dokumentů a jejich struktury v XDS.


Obecná oblast všech dokumentů

Každý definovaný dokument flexideo je oproti tvůrcem definovanému XDS automaticky rozšířen o oblast " Obecné informace o dokumentu ". Její odkazovací jméno je x_common a je řazena jako první oblast d...


Přehled řídících atributů dokumentů

Instančnost, propojení, změny v dokumentu a případné další skutečnosti jsou identifikovány a zaznamenávány do atributů určených jako metadata. Atributy pro metadata v XML dokumentu jsou následující:


Historie změn

Aplikace provozované na platformě flexideo používají vestavěnou evidenci historie změn. Na úrovni jednotlivých dokumentů jsou historická data ukládána do samostané databáze.


Princip rozpracovaných dokumentů

V ukládání dokumentů mezi rozpracované existují čtyři fáze:


Metadata

Nástroj meta-data ve flexideo slouží k ukládání pomocných dat, sloužících zejména pro optimalizaci fungování přehledů a akcí.


Pohledy a pseudo typy

Vedle základních typů dokumentů jsou také dva typy pomocné. Jde o tzv. typy pohledové a pseudo typy dokumentů. Oba typy specifickou vazbou využívají typy základní, databázové, které mají přímou vazbu...


Principy mapování na jiné aplikace

Systém flexideo je postaven na schopnosti maximálního a efektivního vytvarování dle konkrétní potřeby. Bez schopnosti napojit systém efektivně na ostatní používané aplikace, které mají spolupracovat,...


XSD schemata dokumentů dle XDS

V XML komunikaci se nám setkávají podobné pojmy XDS a schemata XSD, jakožto standardizovaný popis typů v XML. Typová definice schemat je dnes nejvíce využívána pro výměnu dat mezi aplikacemi. Pomocí ...

Každý dokument ve flexideo má své formátovací styly XSLT generované automaticky na základě obecných stylů a XDS. Tento automatický formát je možné nahradit, upravit nebo doplnit vlastním XSLT podle potřeb každého dokumentu. K takovým případům dojde například u faktury, která má naprosto jasně dané potřeby pro prezentaci, zatímco například u karty klienta si vystačíme s automaticky generovanou prezentací. Možnosti automatického generování stylů jsou však bohaté, neboť je zde zpřístupněn model CSS formátovacích stylů. Způsoby použití najdete v oblasti věnované popisu intranetu.


Flexideo dokumentFlexideo přehledFlexideo akce