Flexideo přehled

Přehledy jsou v systému flexideo základním funkčním prvkem. Jejich hlavní schopností je organizovat data do sestav. Lze sestavovat jak pasivní náhledy, tak také aktivní prvky. V neposlední řadě jsou však přehledy také základním a výchozím stavebním kamenem pro sestavování akcí pracujících se zvolenými daty. Aktivní i pasivní přehledy jsou základním stavebním kamenem procesů vytvářených ve flexideo systémech. Jsou procesními uzly. Pasivní náhledy čekají na reakci uživatele, aktivní prvky pak zajišťují předdefinované akce s daty v systému i mimo něj.


Přehledy - úvod

Úvod do postupů při tvorbě přehledů.


Propojování dat v přehledech

Vedle běžných možností, jako je například v seznamu kontaktů vybrat všechny z určitého města nebo zavedené v učitém čase apod., je možné vzájemně data propojovat.


Flexideo dokumentFlexideo přehledFlexideo akce