Základní princip Hlavní přednosti Stručný postup tvorby

Co je flexideo - úvod Základní princip Hlavní přednosti Uplatnění definice

flexideo Replicator Server flexideo Klientská část Architektura systému

1. Začínáme 2. Příprava XDS 3. Generování vezre aplikace 4. Příprava serveru

Kalkulace licencí Zapojte se do vývoje a získejte licenci zdarma

I. Začínáme s flexideo (1. - 2. vyuč. hodina) II. Založení aplikace, účtenky, smlouva (3. - 6. vyuč. hodina) III. Přehled ukončené smlouvy, přiřazení platby, služba pro platbu, (7. - 8. vyuč. hodina) IV. Přehled neuhrazené účtenky, datová makra, hromadná editace, výstupní hodnoty, seskupování řádků, založení aplikace, klonování, COMEX - Třídy, modifikátory (9. - 10. vyuč. hodina) V. Podpřehledy, akce, generování akce(11. - 12. vyuč. hodina) VI.Tvorba reportů, vlastní propojení, párování příchozí platby(13. - 14. vyuč. hodina) VII. Akce vystavení účtenky, COMEX - PagEdit (15. - 16. vyuč. hodina) VIII. COMEX - PagEdit, Uživatelské role (17. - 18. vyuč. hodina) IX. Automatizace systému - požadavky, vlastnost section, procesy a jejich sestavování (19. - 20. vyuč. hodina) X. Výměna dat s jinou akcí, práce s bloky (21. - 22. vyuč. hodina) XI. Jednotlivé části fází - druhá část, volané služby, jmenné prostory (23. - 24. vyuč. hodina) XII. Automatizace načítání dat, přehledy - pomocná tabulka, spojování typů přehledů (25. - 26. vyuč. hodina) XIII. Sjednocení schvalovacích procesů, požadavek send-email, (27. - 28. vyuč. hodina) Teorie a praxe flexideo akcí

Výuková osnova

Tato kapitola s názvem Výuková osnova obsahuje výukový program o celém konceptuflexideo. Tato kapitola je průběžně aktualizována o poznatky a postřehy z výuky a přípravy zaměstnanců, kteří se na tomto konceptu podílejí.

V navazujícíh článcích a samostatných sekcích postupně vzniká výukový program, který má za úkol provést účástníka výuky částí teoretickou, ale také i částí praktickou. Na spoustě příkladech si zde ukážeme nejen základy jak s konceptem flexideo pracovat, ale také jak analogicky či analyticky správně uvažovat.

V části teorie se budeme věnovat správným konvencím a syntaxím zápisu. Replikátor, který je srdcem všeho a základním kamenem tvorby aplikace je na správné konvenci a syntaxi zápisu založen. Proto je důležité vědět a znát teorii. V praktických ukázkách bude na samostatné výukové aplikaci Účtenka zachycen postup jak celá aplikace vzniká, jak pracuje, jak se rozrůstá v rámci požadavků tvorby aplikace.

ON-LINE AKADEMIE PLATFORMY FLEXIDEO

Tato část výuky navazuje volně na Výukovou osnovu, která obsahuje 13 kapitol rozložených do 28 výukových hodin. V on-line Akademii platformy flexideo se zabýváme důležitostí obsahu, který je klíčový pro účinnou budoucí implementaci flexideo aplikací.

ON-LINE AKADEMIE PLATFORMY FLEXIDEO je rozdělana na teoretickou a praktickou část minimálně o třech setkáních po dvou výukových hodinách. Vše je rozděleno do článků a samostaných sekcí.