Klon nebo kopie? V čem je rozdíl

Zde je zobrazeno pár základních pojmů.

Pojďme se na ně podívat.

Kopie - je prosté zkopírování hotové aplikace z jednoho úložiště do druhého. Všechny kopie sdílejí jedno XDS a společná nastavení aplikace v replikátoru. Všechny takto vzniklé instance jsou strukturálně a funkčně identické.

Klon - je vytvořen založením nové instance v replikátoru a může tak mít své vlastní XDS. Vždy však má své vlastní nastavení (*.xcf) a seznam verzí. XDS se jako výchozí přebírá z jiné aplikace. A přebírá se nejen návrhářské XDS, ale také historické XDS a historické DAD. Mohou být použity jen části nebo komplet. Díky komplexnímu přenosu struktur je přenášena i celočíselná signatura. To je pro klon určující.

Příbuzná - aplikace je tvořena buď s velkým přispěním XDS výchozí aplikace (blízký příbuzný) nebo jen velmi podobným způsobem řeší určité téma. U blízkých příbuzných aplikací je možný mapovací přenos nastavení intranetových uzlů. Na rozdíl od klonu u příbuzných nedochází k přenosu signatury a není tedy možný přenos přímý, bez tvorby mapování.

Ostatní - aplikace jsou ty, které nevykazují při srovnání žádné výraznější podobnosti. Zde je i mapovací přenos nastavení zcela vyloučen.


Druhy instancí flexideo aplikacíKlon nebo kopie? V čem je rozdílPostupy a využití klonováníKlon XDSPřebírání nastaveníKlon jako produkční prostředíKopie aplikace