Základní části systému

Systém se skládá ze čtyř základních částí:

1. replikátor - podpora tvorby definice, generování aplikace replikační metodou

2. server - aplikační a nativní webový server pro provozování webové databázové služby, která je jádrem celého sytému

3. klient - intranetové a extranetové rozhraní pro práci uživatelů

4. nástroje - sada podpůrných nástrojů a dokumentace pro efektivní využívání systému


flexideo Replicator

Software nazývaný replikátor hraje v systému replikace klíčovou úlohu. Především jde o schopnost přeměny definice ve funkční komplexní informační systém se základními nástroji pro práci s daty. Vedle...


Server flexideo

Jelikož systém flexideo je postaven na architektuře klient-server, je srdcem celého systému aplikační server flexideo. Aplikační server je program pro operační systémy Windows 2000 Server a vyšší, na...


Klientská část

V architektuře klient-server se o komunikaci s běžným uživatelem stará klientská část systému. Systém flexideo má v zásadě 3 druhy (skupiny) klientských programů (klientů):


Architektura systému

Schéma architektury zachycuje klíčovou úlohu DNA, která se v sytému označuje zkratkou XDS (Xml Document Specification). Tato specifikace je základem jenž utváří celý systém implementovaný ve firmě a postupně se promítá do všech zbývajících částí systému.

Tato koncepce informačního systému zajišťuje informační kontinuální podporu pro expanzi firem do dalších odvětví či pro rozšiřování služeb, při současné minimalizaci nákladů na tyto změny. Přizpůsobení systému novým požadavkům klienta probíhá takřka v reálném čase a systém není omezujícím faktorem pro další rozvoj firmy klienta.


Seznámení s konceptemZákladní části systémuStručný postup tvorbyVýuková osnova