Základní princip Hlavní přednosti Stručný postup tvorby

Co je flexideo - úvod Základní princip Hlavní přednosti Uplatnění definice

flexideo Replicator Server flexideo Klientská část Architektura systému

1. Začínáme 2. Příprava XDS 3. Generování vezre aplikace 4. Příprava serveru

Kalkulace licencí Zapojte se do vývoje a získejte licenci zdarma

I. Začínáme s flexideo (1. - 2. vyuč. hodina) II. Založení aplikace, účtenky, smlouva (3. - 6. vyuč. hodina) III. Akce, práce s košem a archivem, hromadné nástroje (7. - 8. vyuč. hodina) IV. Propojování dat, slubžby, AKCE - vystavení účtenky dle smlouvy (9. - 10. vyuč. hodina) V. Hromadná editace, datová makra, nástroje seskupování (11. - 12. vyuč. hodina) VI. Založení aplikace, klonování, podpřehledy, COMEX - třídy, modifikátory, COMEX - tvorba (13. - 14. vyuč. hodina) VII. Vlastní propojení, párování příchozí platby, COMEX - PagEdit (15. - 16. vyuč. hodina) VIII. Uživatelské role, x-items (17. - 18. vyuč. hodina) IX. Automatizace systému - procesní uzly, požadavky, vlastnost section (19. - 20. vyuč. hodina) X. Jednotlivé části fází - první část, druhy bloků, práce s nimi (21. - 22. vyuč. hodina) XI. Jednotlivé části fází - druhá část, volané služby, jmenné prostory (23. - 24. vyuč. hodina) XII. Automatizace načítání dat, přehledy - pomocná tabulka, spojování typů přehledů (25. - 26. vyuč. hodina) XIII. Sjednocení schvalovacích procesů, požadavek send-email, (27. - 28. vyuč. hodina) Teorie a praxe flexideo akcí

Základní části systému

Systém se skládá ze čtyř základních částí:

1. replikátor - podpora tvorby definice, generování aplikace replikační metodou

2. server - aplikační a nativní webový server pro provozování webové databázové služby, která je jádrem celého sytému

3. klient - intranetové a extranetové rozhraní pro práci uživatelů

4. nástroje - sada podpůrných nástrojů a dokumentace pro efektivní využívání systému