Základní části systému

Systém se skládá ze čtyř základních částí:

1. replikátor - podpora tvorby definice, generování aplikace replikační metodou

2. server - aplikační a nativní webový server pro provozování webové databázové služby, která je jádrem celého sytému

3. klient - intranetové a extranetové rozhraní pro práci uživatelů

4. nástroje - sada podpůrných nástrojů a dokumentace pro efektivní využívání systému