Stručný postup tvorby

Předmětem této části je stručný přehled postupu, jak zavést novou aplikaci či verzi. Najdete zde přehled s dalšími odkazy na podrobnější popisy a postupy zejm. v části technické podpory. V úvodu zajistíme stažení potřebných programů a jejich instalaci - především flexideo replikátor a v dalších částech návrh a využití systému.


1. Začínáme

Pokud jste v tvorbě vlastního systému dle těchto stránek na začátku, bude nejprve potřeba stahnout alespoň základní programy pro založení a tvorbu aplikace. Jde především o flexideo replikátor, který...


2. Příprava XDS

Samotné tvorbě XDS je věnována zcela samostatná oblast z obsahového hlediska. Dále pak je v technické podpoře věnován prostor nástroji pro vytváření XDS - XDS designer, který není nutné používat (XDS, stejně jako jakékoli jiné XML můžete vytvářet v libovolném textovém nebo XML editoru). Použití designeru je však doporučeno, protože nabízí mnoho usnadnění a v XDS není nic, co by designer nezvládl.

Pro návrh je někdy užitečné podívat se na příklad. Proto je v popisu XDS uváděna celá řada příkladů, zejm. u jednotlivých definovaných vlastností segmentů struktury. Nové XDS pomocí designeru navíc založíte snadno. Další možností je podívat se na ucelený příklad návrhu aplikace řešící kontrolu kvality ISO - příklad můžete stahnout zde.


3. Generování vezre aplikace

Pakliže máte založenu aplikaci a navržené alespoň základní XDS, můžete přistoupit ke generování verze. Generování je automatický proces spouštění z okna průvodce a má několik fází. V první fázi se provádí kontrola a kompletace dodaného XDS. Při této kontrole vás replikátor případně upozorní na nedostatky, které je třeba odstranit. V dalších fázích se již hlášení nevyskytují (s výjimkou nepředvídaných potíží). Více o generování verzí se dozvíte v technické podpoře v části nazvané Generování verze.

Příp. projděte celou sekci příprava krok za krokem.

Další informace a postupy najdete v technické podpoře v přehledu fází přípravy a spuštění verze, případně v části nazvané replikátor a tvorba verzí, obojí najdete v technické podpoře.


4. Příprava serveru

Pro samotné fungování aplikace je třeba zprovoznit aplikační server flexideo.

Přípravě serveru je věnována spec. sekce instalace serveru v technické podpoře.

Příp. projděte celou sekci příprava krok za krokem.

Další informace a postupy najdete v technické podpoře v přehledu fází přípravy a spuštění verze, případně v části nazvané replikátor a tvorba verzí, obojí najdete v technické podpoře.


Seznámení s konceptemZákladní části systémuStručný postup tvorbyVýuková osnova