1. Kde začít

Základní a výchozí návody pro použití intranetu a jeho pracovní plochy. Zároveň je možné se odsud dostat k potřebným podrobnostem týkajících se nejen intranetu, ale i dalších částí systému.


1-1 Obecný úvod

Základní informace - výchozí bod a rozcestník pro nápovědu k dalším a podrobnějším oblastem.


1-2 Pracovní plocha

Popis základních prvků pracovní plochy aplikačního intranetového rozhraní systému flexideo. Jde o obecný popis možností intranetu, nikoli o popis pro účely konkrétní nasazené aplikace.


1-3 Přidání nové položky

Instrukce pro přidání údajů do databáze či pomocných položek do systému pracovní plochy.


1-4 Vyhledání či úprava položky

Obecný návod na vyhledání informační položky na pracovní ploše.


1-5 Podrobnější témata

Návod na zobrazení menu a jeho použití na stránce pracovní plochy flexideo.


1. Kde začít2. Dokumenty3. Přehledy4. Ostatní