Složky dokumentů

Objasnění principu složky dokumentů, která je tvořena přehledem vnořeným do přehledu jiného a nastavením jejich propojení.


Účel složek dokumentů

Složky dokumentů jsou jedním z klíčových momentů celého systému flexideo a jeho pracovní plochy. Jde o to, abychom si mohli u vybraného dokumentu zobrazit přehled všech dalších připojených dokumentů používaných při práci. V praxi tak můžeme například u vybraného klienta zobrazit přehled faktur, zakázek a dalších (pokud jsou používány).

Složka dokumentů je běžný přehled dokumentů, který je ovšem "vnořen" do jiného přehledu - tj. je ve stromové struktuře umístěn ne ve složce, ale v jiném přehledu. Vnořený přehled je možné tvořit (má-li sloužit jako složka dokumentu) jen z těch typů dokumentů, které výchozí dokument nadřazeného přehledu vybírají ve svémvýběrovém uzlu nebo je zapotřebí, aby v dokumentech existoval nějaký jiný propojovací klíč (může být složen i z více polí). Více o vytváření složek dokumentů viz. tvorba přehledů. Způsob použití vytvořené složky dokumentů je ukázán v dalším kroku.


Použití složky dokumentu

Jak již bylo uvedeno, složka dokumentu je přehled dokumentů, který je vnořen do jiného přehledu. Abychom mohli složku dokumentu otevřít, musíme nejprve vybrat jeden konkrétní dokument. Jakmile v přehledu na dokument jednou klikneme, otevře se složka dokumentu s nabídkou konkrétních možností, které byly předem nastaveny. Tyto možnosti jsou nabídnuty formou seznamu vnořených dokumentů. Pokud žádné vnořené přehledy nebyly v dané složce dosud přidány, je nabídka prázdná. V rámci pracovní plochy ovšem takových nabídek může existovat několik a pro jejich zobrazení můžeme po výběru dokumentu použít nástrojcmntools.todocfld

Po otevření konkrétního vnořeného přehledu ze složky vybraného dokumentu lze snadno listováním nebo výběrem pomocí seznamu přecházet mezi jednotlivými instancemi výchozího dokumentu a postupně nebo cíleně tak zobrazovat položky ve zvoleném vnořeném přehledu. K tomuto účelu se v náhledu na dokument jehož složka je zobrazována nabízejí tyto listovací nástroje


Seznam často používaných

Velmi účinným nástrojem personalizace a tím i zvyšování efektivity při práci s intranetem je možnost zařadit určitou složku dokumenu mezi používané. Ať již je složkou nabídka podpřehledů, podpřehled nebo skupina podpřehledů ve složce pod dokumentem, můžete ji zmíněnou volbou označit jako často používanou a tato se bude nabízet jednak na formulář dokumentu daného typu a jednak také v ostatních složkách jako možnost rychlého využití často používaných náhledů. Můžete tak libovolně přecházet mezi soukromými a společnými složkami, protože jsou to jen vaše preference a nikdo jiný je ve složkách ani na formulářích nevidí.

Postup je prostý. Základ je mít zobrazenu složku dokumentu (nikoli hlavní - tj. musíte náhled na dokument v horní části obrazovky), kterou chcete zařadit. V rámci náhledu na dokument pod nadpisem typu a popisem jsou volby, kde s ikonou najdete i volbu mezi používané. Když ji zvolíte, budete případně dotázáni, zda chcete odkaz nabízet i pro pohledové typy dokumentů a budete vyzváni k případné úpravě názvu pro účely odkazu tak, aby to lépe vyhovovalo individuální potřebě. Po potvrzení názvu bude odkaz mezi používané zařazen.


Historie změnHledání údaje ve formulářiKoš odstraněnychNaposled uloženéOblast obecných údajůPodepisování dokumentůPřílohy dokumentůRozpracované dokumentySložky dokumentůŠablony dokumentůTisk dokumentuVýběrovy uzel dokumentu