3-1 Přehledy dokumentů

Účel přehledů a návod na sestavení a používání přehledů dokumentů.


Co jsou to přehledy dokumentů

Dokumenty jsou přístupné prostřednictvím tzv. přehledů dokumentů. Jde o nástroj, pomocí kterého můžete vytvářet a zobrazovat sestavy dokumentů za účelem jejich vyhledávání, kontroly či prezentace. Tyto přehledy mohou mít formu tabulky či jiného uživatelsky definovaného vzhledu. Patřičný přehled pro vaši potřebu můžete najít pomocí nástroje cmntools.finder pro vyhledání přehledu nebo jiné položky dle názvu či typu. Rovněž můžete použít nástroj cmntools.todocfld pro vyhledávání patřičné složky dokumentu. Pro jeho použití ovšem musíte mít nejprve otevřen formulář nebo položku konkrétního dokumentu z přehledu (viz.Složky dokumentů).

V dalších krocích naleznete jak postupovat při vytváření přehledu dostupných dokumentů.


Vytvoření přehledu

Na pracovní ploše jsou dostupné společné a soukromé složky v rámci nichž je možné vytvářet strukturu podsložek. Pro příklad můžeme náš přehled založit v soukromé složce.

Nyní se nacházíte ve složce, ve které chcete přehled vytvořit. Pro vytvoření přehledu použijte nástroj cmntools.newtable. Zobrazí se dialogové okno pro zadání jména a popisku přehledu. Jméno se bude zobrazovat jako položka v aktuální složce, popisek pak jako bublinová nápověda a v rámci přehledu jako prostý informační text. Obojí je možné později upravit. Zadejte tedy obojí dle svého uvážení a zvolte OK.Nyní provedeme základní nastavení ve výchozích nastaveních přehledu.


Výchozí nastavení přehledu

Po zadání jména se přehled objeví v aktuální složce a můžete provést základní nastavení přehledu. Učiníte tak kliknutím na přidané jméno s ikonou nového přehledu. Tato výchozí nastavení určují typ použitých dat a nedají se již v budoucnu měnit. Nyní tedy projdeme základní nastavení:

Ve výchozích nastaveních při zakládání přehledu určujete základní rozsah, výchozí typ dokumentu či rozhraní nebo zda má být přehled založen nikoli na dotazech, ale výsledcích akce.

Pozdějí upravitelná část výchozích nastavení pak umožňuje změnit ikonu přehledu a především zavést nebo zrušit klíčové propojení na případný nadřazený přehled, pokud výchozí nastavení patří podpřehledu.

Další informace o nastavení přehledů viz. www.flexideo.com/...úvod do nastavování přehledů v technické podpoře.

Po provedení nastavení je potvrďte uložením. Po uložení bude následovat již běžné nastavení přehledů, které je možné kdykoli později upravovat.


3-1 Přehledy dokumentů3-2 Vyhledání dokumentu3-3 Podrobnější témata