3-2 Vyhledání dokumentu

Návod, jak najít jeden konkrétní dokument vytvořený někde v databázi systému flexideo.


Přehledy a jejich typy

Pro vyhledání dokumentu musíte mít v první řadě jasno, jaký typ dokumentu hledáte. Pro každý z těchto typů může v rámci soukromých či společných složek existovat jeden nebo více přehledů daného typu dokumentu. Aby byla uživateli celá věc zjednodušena, je k dispozici vyhledávací nástroj cmntools.finder, který usnadní jak volbu typu dokumentu, tak i napomůže při výběru potřebného přehledu. Tato služba pracovní plochy je rovněž dostupná v levém horním rohu pracovní plochy pod stejnou, jen o trochu větší ikonou a názvem "Najít položku". Při volbě této možnosti se zobrazí okno s kolonkou pro hledání názvu. Zde nejlépe pomocí zadání několik písmen z názvu typu a tlačítkem/klávesou "Enter" zobrazíte seznam odpovídajících typů dokumentů a také seznam, kde se zadaný název vyskytuje v názvu přehledu či složky. Odpovídá-li zadanému názvu nebo jeho části některý z typů dokumentů, zobrazí se v seznamu typů. Kliknutím na některou z těchto položek vám systém nabídne již existující přehledy daného druhu dokumentu. Pro případ, že je přehledů více a špatně se v nich orientuje, je tu k dispozici kolonka filtru, kam můžete zadat klíčové slovo hledané v názvu přehledu (nerozlišuje se velikost ani diakritika - tj. háčky, čárky, kroužky a přehlasované). Pokud naopak žádný přehled není k dispozici, je třeba jej vytvořit pomocí volby [rozšířené hledání v typu] (tj. vytvoření vlastního přehledu). Vyhledávání dokumentu však není vždy nutné, můžete použít přímé zadání odkazu. Pro další možnosti vyhledávání viz. také průvodce vyhledání či úprava položky.


Vyhledání pomocí zadání odkazu

Pokud znáte přesný typ dokumentu a jeho pořadové číslo, můžete zadat odkaz přímo do řádku adresy na horním okraji plochy. Například můžete zadat "rozpracované/kontakt$1234" - pokud váš systém zná dokument typu Kontakt a eviduje v rámci tohoto dokumentu položku s pořadovým číslem 1234. Pořadové číslo tzv. pořadník je přidělován každému novému dokumentu po vytvoření, a to natrvalo. Znáte-li tedy typ dokumentu a jeho pořadník, můžete jej kdykoli otevřít, máte-li dostatečná oprávnění k danému typu i položce. Odkaz na dokument si pomocí těchto informací můžete rovněž vložit mezi záložky a přistupovat tak například k často používaným dokumentům.


3-1 Přehledy dokumentů3-2 Vyhledání dokumentu3-3 Podrobnější témata