4. Ostatní

Instrukce pro použití hromadných a podpůrných nástrojů.


4-1 Průvodci činnostmi

Určení průvodců, jejich význam a stručný návod na sestavení.


4-2 Makra - tvorba a použití

Návod na to, jak si usnadnit opakující se úpravy dokumentů pomocí datového makra.


4-3 Akce s dokumenty

Co je to akce a jak ji použít.


4-4 Hromadné úpravy

Návod na použití nástroje umožnujímu na základě speciálně připravného přehledu provést hromadnou úpravu vybraných dokumentů.


4-5 Podrobnější témata

Popis způsobu a významu práce s XML jako samostatnými entitami.


4-6 Práce s bloky

Přehled základních transformačních bloků.

Přehled základních transformačních bloků, které je možné použít pro zpracování dat:a) přehledů po vrácení SQL serverem ještě před jejich zobrazení uživateli;b) akcí při jejich provádění.

1) Základní blok (do-block)

2) Blok pokud (do-if)

3) Blok varianta (do-choose)

4) Blok opakuj pro (do-for)

Řídící bloky vždy vracejí hodnotu, pokud jsou umístěny v jiném bloku hodnot.Řídící bloky pokud a varianta mohou být umístěny ve struktuře flexideo dokumentu a XML a pak hodnotu nevracejí.

5) Blok funkce (do-function)

Bloky funkce se liší názvy funkcí a seznamy argumentů. Příklady nejpoužívanějších funkcí:

- sum: sečíst číselný obsah uzlů odkazovaných v argumentu

- count: určit počet uzlů odkazovaných v argumentu

- substring: vzít určitý počet znaků ze vstupního argumentu.

6) Blok ($) zapamatovat si (do-var)

7) Blok nastavit klíč (do-set-key)

Tento blok obsahuje následující nastavitelné klíče:

- dkey: pořadník dokumentu (uloží se jako pdk);

- skey: pořadník opakování (uloží se jako psk);

- fdk: výběr cizího dokumentu;

- fsk: výběr segmentu ve vybraném cizím dokumentu;

8) Blok nastavit přepočet (do-calc-switch)

9) Blok atribut (do-attribute)

Každý prvek ve struktuře flexideo dokumentů v akcích je také blokem.

V rámci každého bloku je možné pracovat s hodnotami a to:

a) základní hodnota, která obsahuje následující:

- zápis hodnoty;

- výběr hodnoty ze zdroje;

- výběr hodnoty z proměnné ($);

- výběr hodnoty z tzv. extrakce;

- výběr hodnoty pomocí roletky (pokud je);

- možnost zalomení řádku;

b) delší text;


1. Pracovní plocha2. Dokumenty3. Přehledy4. Ostatní