4-5 Podrobnější témata


Dílčí XML entity

Popis způsobu a významu práce s XML jako samostatnými entitami.


Kopírování dokumentů

Možnosti kopírování dokumentů a to buď jednotlivě přes formulář nebo hromadně za pomoci přehledu.

Jednotlivé záznamy vedené formou dokumentů je možné kopírovat. Kopírování záznamů má sloužit k usnadnění zadávání dalších dat, nikoli pro jejich prezentaci, rozesílání či zálohování. Často dochází k situaci, že potřebujeme vytvořit dokument podbný některému z těch, které již v evidenci máme. Můžeme tedy vytvořit jeho kopii a upravit ji. Toto můžeme provádět buď jednotlivě nebo hromadně. Obojí na principu vytváření duplikátů dokumentů.

Upozornění: Vytvořené duplikáty dostávají přiděleny nová pořadová čísla (nové pořadníky) a případné automaticky generované číselníky (autoidentity) se generují také nové. Do kopií se nepřenášejí údaje, které jsou v částech "jen pro čtení" či v částech nepřístupných.

Usnadnění zadávání formou dílčího duplikování probíhá za pomoci nástroje cmntools.saveasnew. Postup je jednoduchý. Otevřeme si výchozí dokument pomocí formuláře a provedeme případné požadované úpravy, kterými se bude nová kopie dokumentu lišit. Pak na místo volby "Uložit a zavřít" použijeme zmíněný nástroj. Tím je duplikace hotová. Vytváření duplikátů (kopírování) je možné za pomoci přehledů provádět i hromadně.

Při hromadném kopírování dochází k tomu, že se požadované dokumenty v evidenci duplikují. Pro zkopírování je tedy třeba dokumentyvybrat. Výběr je prováděn pomocí přehledu dokumentů. Jakmile jsou požadované dokumenty zvoleny otevře se pomocí nástroje cmntools.runaction nabídka pro hromadné operace. Ve spodní části této nabídky je volba "Vytvořit kopie". Při kliknutí na tuto volbu se provede duplikace zvolených dokumentů v evidenci. To zda se vám duplikáty zobrazí ve vámi použitém přehledu či nikoli závisí čistě na tom, zda odpovídají zadaným kritériím. Většinou jim samozřejmě odpovídají.


Nastavení transformací

Základní popis tvorby tzv. transformačních akcí a jejich zpřístupnění vč možnosti automatického spouštění.

V rámci akcí s dokumenty je možné spouštět i tzv. transformační akce. Transformační proto, že jejich princip je založen na transformacích XML-to-XML, akce proto, že nejde o programy napsané v běžném programovacím jazyce. Forma akcí umožňujě přímo zachytit aplikační logiku do sekvencí prováděných operací, které jsou pak spouštěny uživateli, plánovaně pomocí časovače nebo na základě výskytu zprávy (např. při uložení dokumentu). Akce jsou tříděny dle procesů, dokumentových typů, se kterými pracují, dle názvů a složek ve kterých jsou umístěny.

I když akce umí dobře pracovat i s cizími daty, hlavním vstupem bývají data poskládaná k tomu účelu navrženým přehledem s případným zapojením aktuálního výběru uživatele. Proto se transformace definují v rámci přehledu, kde je v nastaveních v levém horním rohu volba "Transformace", pomocí které je možno začít transformaci tvořit.

Další informace o akcích a jejich nastavení najdete v technické podpoře na www.flexideo.com/...


Nastavení uživatele

Použití individuálních nastavení pracovní plochy přihlášeného uživatele.

Provedení uživatelských nastavení se týká především pracovní plochy uživatele. Je přístupné na adrese "Nastavení" nebo po výběru položky "Zobrazit nastavení" v levém horním rohu plochy (najeďte na ikonu "Nový dokument" vlevo nahoře a rámeček menu se zvětší - pak zvolte "Zobrazit nastavení"). Vzhledem k tomu, že uživatelská nastavení jsou víceméně administrátorským zásahem, je třeba zadat heslo pro přístup - to vám sdělí správce systému. Nebudeme se zde jednotlivými nastaveními zabývat - je to nad rámec tohoto průvodce. Administrátořimohou přistupovat k nastavením jiného uživatele přidáním lomítka a přihlašovacího jména požadovaného uživatele. Více o nastaveních uživatele najdete na webu v oblasti technické podpory.


Procesy a jejich sestavování

Sestavování procesů pomocí procesních uzlů a jejich využití.


4-1 Průvodci činnostmi4-2 Makra - tvorba a použití4-3 Akce s dokumenty4-4 Hromadné úpravy4-5 Podrobnější témata4-6 Práce s bloky