4-2 Makra - tvorba a použití

Návod na to, jak si usnadnit opakující se úpravy dokumentů pomocí datového makra.


Co jsou to datová makra?

Datová makra jsou posloupností změn (vložených údajů a provedených propojení) ve formuláři dokumentu uložených nikoli v dokumentu, ale v samostatné entitě pro pozdější použití. Jde o to, že změny, které jste provedli od momentu otevření určitého dokumentu můžete jednak uložit do daného dokumentu a jednak (a to předem) je uložit jako samostatný postup a tento postup později vyvolat na jednom nebo několika dalších dokumentech stejného typu.

Následuje postup, jak datové makro uložit a použít...


Nahrání makra

Nejprve otevřete dokument, kde chcete změny provádět nebo který může dobře sloužit jako platforma pro provedení oněch změn, aniž by bylo dokument třeba s těmito změnami ukládat. Pro otevření a úpravu dokumentu je k dispozici jeho formulář.

Proveďte požadované změny (vložení dat, vymazání, provedení výběru, přidání a vyplnění opakování atd.). Po dokončení těchto změn zvolte nástroj cmntools.savemacro pro uložení datového makra. Nástroj vám nabídne okno pro vložení názvu a popisu makra. Je-li makro nahráváno jednoúčelově, nemusíte s popisem ztrácet příliš čas. Po stisku tlačítka OK (nebo použití kl. Enter) se uloží nové makro mezi příp. existující datová makra. V případě potíží čtěte pozorně zobrazené hlášky.


Použití makra

Použití makra je velmi podobné použití přednastavené akce. Důležité je vybrat si přehled se seznamem dokumentů ve kterých chcete makro provést. Typ dokumentu se musí shodovat s tím, pomocí kterého bylo makro vytvořeno. Případné použití jiného pohledového typu by ovšem nemělo vadit.

Po zobrazení patřičného přehledu a případného výběru položek přehledu pro zpracování makrem použijte nastroj pro spouštění akcí a maker cmntools.runaction, případně pro úpravy po jednotlivých položkách můžete stejně jako u akce použít rychlé menu položky přehledu a v něm tlačítko s ikonou . Při použití nástroje z nástrojové lišty a výběru jedné či více položek budete dotázání, zda se makro má provést pouze pro vybrané položky či nikoli. Proveďte rozhodnutí a vyčkejte na dokončení makra indikované průběžným infem.


4-1 Průvodci činnostmi4-2 Makra - tvorba a použití4-3 Akce s dokumenty4-4 Hromadné úpravy4-5 Podrobnější témata4-6 Práce s bloky