4-1 Průvodci činnostmi

Určení průvodců, jejich význam a stručný návod na sestavení.


Forma nápovědy

Průvodci činnostmi jsou formou nápovědy, která se zobrazuje v horní části pracovní plochy a ve kterých může být umístěno i množství užitečných odkazů, propojení na jiné průvodce, nástroje lišty, ikony či schemata. Na ploše je možné v požadovaných složkách vytvářet průvodce vlastními činnostmi a doplňovat tak celek informačního systému. K tvorbě vlastních průvodců je rovněž možné využívat již průvodců dodaných spolu se systémem, které se nacházejí v části Příručka

Vlastní průvodce se prochází pomocí odkazů umístěných v textu připraveného průvodce nebo je možné využít tlačtka "pokračuj..." v pravém horním rohu průvodce, který uživatele posune k dalšímu kroku. Vracet se k předchozím krokům a zpět je možné pomocí šipek vlevo vpravo umístěných vedle tlačítka "pokračuj..." v pravém horním rohu okénka průvodce. Zde se rovněž nachází křížek pro zavření (ukončení) průvodce a také symbol pera pro úpravu průvodce...


Úprava průvodce

Pokud je průvodce umístěn ve vámi dostupné oblasti (viz. soukromé a společné), můžete jej upravit pomocí nástroje tužky, jež se nachází jak již bylo uvedeno v pravém horním rohu průvodce. Pokud chcete vytvořit nového průvodce, založte jej jako novou položku v dostupné složce a kliknutím jej spusťte. Až se průvodce zobrazí pod nástrojovou lištou, klikněte na nástroj pera přímo na průvodci (vpravo nahoře) - zobrazí se vám editační formulář průvodce. Samotný průvodce má následující strukturu:

krok průvodce - jedno okénko vždy reprezentuje právě jeden krok jednoho průvodce. Stejně tak zmíněný editační formulář průvodce zobrazuje nástroje pro úpravu jednoho kroku. Pohybem na jiný krok (tl. "pokračuj..." a šipky vlevo a vpravo) se zároveň v editačním formuláři zobrazuje i aktuální krok pro možnost jeho úpravy. Nový krok se přidává tlačítkem "Přidat krok" na horním okraji editačního formuláře. Pozici kroku a další funkce viz. menu položky vedle kolonky pro úpravu nadpisu kroku.

odstavec kroku- každý krok je rozdělen do jednoho nebo více odstavců v rámci kterých mohou existovat další položky (texty, ikony a různé odkazy). Tyto položky jsou vkládány postupně za sebou na řádek odstavce. Odsazení je možné až vložením dalšího odstavce. Položky nemohou existovat mimo odstavce. Krok průvodce je tedy kontejner na odstavce a odstavce jsou kontejnery na zmíněný konkrétní obsah. Nový odstavec se přidává tlačítkem "Přidat odstavec" pod horním okrajem editačního formuláře.

položky na řádcích odstavce- vlastní obsah průvodce je umisťován v řádku odstavce, jež se zalamuje dle okna, viz. další krok...


Položky odstavce

Odstavec se může skládat z těchto prvků:

- prostý text- nejčastěji vkládaným prvkem je prostý, nezvýrazněný text bez jakékoli aktivní funkce odkazování apod.;

- zvýrazněná část- využívá se pro zvýraznění klíčových slov v prostém textu - při editaci průvodce má samostatnou kolonku;

- ikona- je možností, jak do průvodce vložit libovolný obrázek ze složky icons webového sídla formou zápisu jména souboru; velikost obrázku závisí na souboru;

- odkaz flexideo- umožňuje pod podtržený text vložit skrytý aktivní odkaz, který uživateli provede potřebné libovolné zobrazení potřebné k prováděné činnosti;

- nástroj z lišty- vloží do průvodce tlačítko nástroje stejně funkční jako je v liště nástrojů pro uživatelovo snadnější použití a pochopení;

- spustitelná akce- pod zvolený kurzivou zvýrazněný krátký text umožňuje vložit odkaz provádějící potřebnou akci s dokumenty;

- spustitelné makro- pokud si připravíte postup a nahrajete si k němu datové makro, můžete makro spouštět přímo z průvodce;

- přechod na jiného průvodce- průvodce můžete pomocí textu a odkazu vhodně propojit pro snadnější využití (+ můžete tak odkazovat na příručku);

- přechod na jiný krok- pro snadnější pohyb v průvodci můžete v odstavcích vytvářet aktivní odkazy na jiné kroky stejného průvodce.

Jednotlivé položky přidáváte pomocí tl. "Vložit" vedle nadpisu každého odstavce. Pomocí menu odstavce či položky pak můžete měnit polohu, odstraňovat či předřazovat.


4-1 Průvodci činnostmi4-2 Makra - tvorba a použití4-3 Akce s dokumenty4-4 Hromadné úpravy4-5 Podrobnější témata4-6 Práce s bloky