4-4 Hromadné úpravy

Návod na použití nástroje umožnujímu na základě speciálně připravného přehledu provést hromadnou úpravu vybraných dokumentů.


Účel hromadných úprav

Hromadné úpravy jsou možností jak na základě speciálně připraveného přehledu dokumentů provést i poměrně složité a někdy i účelně jednorázové změny s více dokumenty najednou. Může jít o doplňování či dopočítávání různých hodnot s jejich uložením do dokumentů apod. Na rozdíl od datových maker, která mohou do dokumentů hromadně vkládat jen předem dané konkrétní hodnoty, při hromadných úpravách je možné pro každý upravovaný dokument hodnoty určit zvlášť.

Provádět hromadné úpravy (zejména fázi přípravy speciálního přehledu) mohou jen velmi zkušeníuživatelé či správci systému.


Příprava přehledu pro úpravy

Klíčovým momentem hromadných úprav je správná příprava přehledu dokumentů. V podstatě jde jednak o to, sestavit soubor položek, které mají být upraveny nebo i opakovaně upravovány (po nastavení přehledu je vlastní hromadná úprava již velmi jednoduchým úkonem) a jednak o to, připravit v tomto přehledu sloupec umožnující hromadnou úpravu a pokud možno i optickou kontrolu ještě před provedením úkonu. Pro hromadnou úpravu lze použít buď údaj s rozlišením hodnoty nebo údaj vypočtený pomocí otevření výrazu, přičemž upravována bude kolonka, která byla pro tento typ sloupce vybrána jako výchozí a upravena bude na hodnotu rozlišením či výrazem určenou (pozn.: Jako výchozí kolonka může být vybrán pouze údaj z dokumentu, na kterém je přehled založen).


Spuštění hromadné úpravy

Vlastní úkon provedení hromadné úpravy je již prostý. V připraveném přehledu pro hromadnou úpravu zvolíme nástroj cmntools.runaction a v nabídnutém okně zvolíme možnost "Hromadné úpravy" na konci stránky.

Bude zobrazeno další okno nabízející seznam názvů výstupních údajů s tím, že vyzývá k zaškrtnutí toho údaje, který má být upraven (je možné zaškrtnout pouze sloupce s rozlišením hodnoty či otevřeným výrazem). Po zaškrtnutí požadované úpravy se zvolí tlačítko "! Provést !" pod seznamem. Do stisku tohoto tlačítka se žádné změny do databáze nepromítly a je možné vše ukončit tlačítkem "Storno".


4-1 Průvodci činnostmi4-2 Makra - tvorba a použití4-3 Akce s dokumenty4-4 Hromadné úpravy4-5 Podrobnější témata4-6 Práce s bloky