Uživatelské rozhraní

Základním, výchozím softwarem platformy flexideo replicator, který se stará o tvorbu aplikace a jejích verzí. Replikátor rovněž pomáhá i s návrhem definice, která je podkladem pro tvořené verze. Seznamovací přehled funkcí replikátoru najdete v úvodním popisu replikátoru. Zde se budeme detailněji věnovat konkrétním nástrojům, které jsou pro přípravu a fungování systému používány.

Pro úplnost ještě doplňme / upřesněme nejzákladnější pojmy, se kterými budeme v návaznosti na definici pracovat.


Základní pojmy

Aplikace je určena jednou SQL databází vycházející z konkrétní XDS, se kterou pracují klienti aplikace. Tedy hovoříme-li o aplikaci, nemusí jít o ucelený systém pro určitého klienta (i když tomu t...


Založení aplikace

Jak bylo uvedeno, aplikací je míněno aplikování systému flexideo pomocí definice pro konkrétní potřebu konkrétního pracovního týmu či firmy.


Práce s aplikací

Po otevření či založení aplikace je v replikátoru v první části s názvem "Změna aplikace" odkaz "Upravit nastavení aplikace". Pod tímto odkazem se skrývá dialogové okno pro práci se zmíněným soubore...


Konfigurační soubor serveru

Aplikační server flexideo potřebuje pro své spuštění a správnou činnost odpovídající konfigurační soubor. Jde o textový soubor, který je nastavován a generován pomocí replikátoru z této části nastave...


Nástroj XDS designer

V rámci programu flexideo replikátor pro tvorbu verze aplikace Systému je k dispozici program "XDS designer". Nabízí řadu nástrojů pro tvorbu a úpravu celého XDS i jeho částí. Jsou integrovány nástro...


Replikování verze

Jakmile máte vytvořeno pro aplikaci a její verzi potřebné XDS (ať již pomocí nástroje Tvorba XDS nebo jiným způsobem), je třeba tuto definici aplikovat pro novou nebo již existující aplikaci procese...


Další nástroje a podrobnosti

Při první fázi replikace verze, při kontrole a kompletaci XDS, jsou podchycovány různé nesrovnalosti. Replikaci lze zastavit při každé z nich nebo je kumulovat do kompletovaného XDS a pomocí právě ...


Propojení replikátoru s intranetem a flexideo tools

Novou funkcionalitou je propojení s intranetem a flexideo tools.


Uživatelské rozhraníDADflexideo toolsSystém aktualizacíKe stažení