Základní možnosti

Systém s klientskou částí koumunikuje pomocí HTTP a to jak běžnou webovou komunikací tak i výměnou XML a jiných formátů dat.

Server každé aplikace flexideo nabízí několik způsobů komunikace. Má vlastní XML komunikační protokol, nabízí možnost komunikace pomocí vystavených webových služeb, ať již aktivních nebo pasivních. Pro přímou interakci s uživatelem slouží webové rozhraní pro intranet a COMEX nebo případně další webová rozhraní.

Tato část mapuje zejm. strukturu požadavků a odpovědí zasílaných na server a vracených klientovi vč. příkladů této komunikace. Dále je pak popsán také způsob výskytu a zpracování pomocí spec. vystavených webových služeb jako akcí.


Architektura flexideo serveru

Svým konceptem se jedná o tzv. superserver. Tedy server, který v sobě obsahuje jeden nebo více serverů. Těmto jednotlivým serverům se říká instance. Každá instance je zcela samostatnou flexideo aplik...


Komunikace

Server přijímá požadavky pomocí HTTP protokolu na doménové adrese, která byla aplikaci přidělena.


Obecná syntaxe požadavků

Bez ohledu na typ klienta, tedy zda se jedná o standardní webové stránky či zda se jedná o specifického klienta naprogramovaného na zakázku v určitém vývojovém prostředí, může klient pro komunikaci s...


Přihlášení a odhlášení uživatele

Základním a prvním požadavkem, který musí klientská strana serveru předat je požadavek na příhlášení, tzv. login. Syntaxe takového požadavku je velmi prostá:


Zápis více požadavků v jedné obálce

V rámci jedné obálky request můžete zasílat více požadavků najednou:


Nastavení plánovače úloh (validity, repeat aj.)

Požadavky, jejichž kmenové názvy začínají předponou do-... se nastavují jako tzv. úlohy serveru (seznam viz. plánovatelné úlohy). Základními nástroji pro naplánování úlohy jsou následující dva atribu...


Registrované požadavky

Umožňují zaregistrovat XML požadavek a ten pak spustit prostřednictvím běžného HTTP GET požadavku. Tento HTTP GET požadavek nevyžaduje žádné ověření a je proveden v kontextu uživatele, který požad...


Statistiky

Server pro svoji činnost vyhodnocuje a uchovává různé objemové a početní ukazatele, dle kterých pak optimalizuje svoji činnost.


Verze pro oblasti (hodnoty) intranet a comex

Verze pro oblasti (hodnoty) intranet a comex.


Napojení vlastních aplikací

Pro systém flexideo můžete doplňovat i další, proprietální klientské konzumenty, které mohou komunikovat se serverem přímo pomocí jeho XML protokolu anebo vystavených služeb. Vedle plně samostatných ...


Chybová hlášení v odpovědích

Chyby uváděné v tomto dokumentu pojednávají o chybách, které se staly při testování vstupních parametrů požadavku. Tyto chyby v attributu "detail" popisují k jakému problému došlo. K chybě může také...


Základní možnostiPříklady požadavkůProtokol požadavkůAkce jako služby, URIsInstalace krok za krokemKe stažení