DAD

Na základě vzniklé a replikátorem prověřené definice aplikace (soubor XDS) je vytvořena databázová struktura pro rozklad dokumentů. Strukturované dokumenty systému flexideo jsou ukládány do SQL databáze a v případě potřeby jsou z této databáze opět sestaveny a poslány uživateli. Principy rozkladu jsou popsány v této kapitole.

Pro úspěšnou tvorbu funkčního systému není třeba tyto principy znát, zde jsou uvedeny pro úplnost a názornost toho, jak systém flexideo s obecnou XDS definicí nakládá pro účely vytvoření databázové struktury. Tato část může být užitečná zejména v případech, kdy jsou plánovány rozsáhlé a objemné systémy často přímo propojované databázově s jinými aplikacemi.