Definice pojmů

Nákres DAD

Každé DAD zakreslené v tomto popisu budou mít následující strukturu:

Subjekt ­ 11 12
001 pdk general ... ozn_ojm fdk1
­ ­ ­ ­
table: subjekt basic true
distance: 0 select: true
previous: 0 key-owner: false
key-prev: 0 frgn-main: false
join-key: - ­

Každé pole prvků popisujících databázovou tabulku představuje jeden tag array v XML dokumentu DAD. V první schematické tabulce je v prvním sloupci uvedeno jméno dokumentu a pod ním číslo (id) pole array. Od druhého sloupce této tabulky je uváděn výčet sloupců tabulky databázové. Názvy těchto sloupců jsou uváděny v druhém řádku. V prvním řádku jsou uvedena id prvků dle XDS definice (tj. klíče tato id nemají). Pod jmény jsou na třetím řádku uváděny případné vlastnosti join resp. x-join jež se vyskytují pouze u cizích klíčů (jinak je třetí řádek prázdný). Nápis "general..." nahrazuje v hlavní tabulce každého dokumentu seznam obecných sloupců, jež obsahuje každý dokument (jsou to hodnoty jako např. datum vytvoření, autor atd.).

Druhá schematická tabulka u každého pole obsahuje přehled vlastností jednoho array. Význam jednotlivých vlastností viz. níže.