Dokumenty se zdrojově propojenými segmenty

V XDS definicích je možné zvolit za zdroj libovolného segmentu nejen segment v jiném dokumentu, ale také segment v tomtéž typu (a instanci) dokumentu pomocí klíčového slova other na místo jména dokumentu mezi dvojtečku a lomítko. Před dvojtečku, stejně jako u propojení na jiné dokumenty, je možné zvolit mechanismus propojení - tedy foreign nebo initial. Společným rysem pro všechna odvozená array pro zdrojová políčka v jiném segmentu téhož dokumentu bude nastavení vlastnosti select na hodnotu false. Propojení na klíče těchto array buď bude obstarávat klíč základního array (pokud nebude mezi segmentem a jeho zdrojem žádné opakování) nebo se vytvoří cizí klíč pro uložení, pokud bude existovat opakování a cíl nebude toto opakování respektovat (tj. nebude mít nastavení repeat=depend).