Přehled tvorby DAD v závislosti na opakování a zdroji

Tvorba struktury DAD je závislá na dvou vlastnostech segmentů - na opakovatelnosti (repeat) a na druhu zdroje (source). Vše ostatní již jen případně nastavuje vlastnosti prvků již dané struktury. V následující tabulce jsou vyjmenovány možné kombinace zdroje a opakování u segmentů a jejich rodičů a je zde stručně až heslovitě popsáno, co daná kombinace přináší do struktury DAD.

Z kombinací je logicky vynechán source=count::..., protože tento typ se chová stejně jako u source=own jen s tím, že u prvku tvoří na místo jednoho field zmíněná dvě fields (to druhé s příponou "_chng").

Pod slovem "segment" je v tabulce vždy míněn prvek nebo oblast. U zdrojového segmentu je pouze uváděno, zda je opakovatelný či nikoli (sloupec "opak. zdroje"). Je tím míněno, zda je opakovatelný vůdči svému dokumentu či nikoli (tj. segment sám nebo některý jeho rodič má repeat user nebo depend). Zkratka ko označuje atribut key-owener u tvořeného array.

Ke stažení.