Ke stažení

V této části je možné stahnout si aktuální verze programů a doplňkových souborů pro fungování systému.


Replikátor

Program pro přípravu a generování verze aplikace platformy flexideo (popis programu naleznete zde).

instalátor programu replikátor: setup.exe (aktuální verze)

Základním stavebním kamenem systému flexideo je program replicator, který se stará o tvorbu aplikace a jejích verzí. Replikátor rovněž pomáhá i s návrhem definice, která je podkladem pro tvořené verze.

Pro zpětnou vazbu se obracejte na některého z partnerů distribuce uvedených v sekci kontaktů.


Nástroje flexideo

Pro usnadnění různých úkonů s aplikací flexideo jsou k dispozici obecné nástroje v podobě programu flexideo tools. Podrobnější popis naleznete zde.

instalátor programu replikátor: setup.exe (aktuální verze)

Tento .NET framework umožňuje snadné doplnění potřebných procesů, které je třeba provádět především z hlediska specifických aplikačních, ale i administračních potřeb. Pro programátory je zde připraven snadný způsob zadávání vstupních údajů, evidence úloh pro každý nástroj a seznam flexideo serverů, se kterými je možné pracovat. Vše je evidováno prostřednictvím pomocných XML souborů ukládaných v pracovní složce. Je zde připravena třída pro komunikaci s flexideo serverem, třída pro práci s typovými XML soubory a mnoho různých pomocných funkcí. Na hotové nástroje je pak možné samostatně prostřednictvím odkazů (zástupců Windows) na jejich podsložky.

Pro zpětnou vazbu se obracejte na některého z partnerů distribuce uvedených v sekci kontaktů.


Aplikace INTRANET

Základní pracovní prostředí každé flexideo aplikace, kterým je intranet lze spouštět a provozovat v internetovém prohlížeči Internet Explorer. Vznkají však různé organizační komplikace s nastavováním výchozích prohlížečů na počítači uživatelů, správným kompatibilitou a v neposlední řadě také s tím, že prohlížeč IE již není do budoucna příliš podporován. Proto byla vyvinuta speciální aplikace flexideo intranet, která zajišťuje vlastní prohlížecí rozhraní pro intranet systému.

instalátor programu flexideo intranet: setup.exe

Aplikace je volně šiřitelná a pro její spuštění stačí stažení bez dalších nastavování, po spuštění je třeba jen správně zadat adresu serveru vaší cílové flexideo aplikace.


Aktualizátor flexideo

Platforma flexideo je sama o sobě aktualizována pomocí programu flexideo updater, který kontroluje oblasti ve zvoleném kmenovém projektu dle dodané nebo sestavené souborové mapy, ukládá si rozdíly, umožňuje náhledy a různé režimy aktualizací pro různé složky. V nastaveních aplikace je pak možné replikátorem zajistit např. přenos aktualizací akcí nebo uživatelsky definovaných šablon z jedné aplikace do jiných.

instalátor programu upater: setup.exe

Více o systému aktualizací najdete v části systém aktualizací.


Různé výchozí šablony přehledů a složek

Výchozí forma pro použití vlastních vzhledů a speciálních stránek přehledů a složek a další šablony.

V intranetu i extranetu systému flexideo je možnost tvořit vlastní uživatelské vzhledy některých tabulek tak, aby přehledy vyhovovaly konkrétním požadvakům specifických výstupů. V takových případech si mnoho práce ušetříte využitím výchozí šablony s komentáři:

XSL soubor, velikost 26kB: starting-user-tab-temp.xsl

V intranetu i extranetu systému flexideo je možnost tvořit speciální stránky některých tabulek tak, aby bylo možné zajistit požadovanou funkcionalitu. Pokud k tomuto kroku přistoupíte, mnoho práce ušetříte využitím výchozí spec. stránky pro přehledy:

ZIP soubor, velikost 24kB: start-table-sample.zip

V intranetu i extranetu systému flexideo je možnost tvořit speciální stránky některých složek tak, aby bylo možné zajistit požadovanou funkcionalitu. Pokud k tomuto kroku přistoupíte, ušetříte si práci využitím výchozí spec. stránky pro složky:

ZIP soubor, velikost 1kB: start-folder-sample.zip


Záložní server/package

Běžně se server instaluje pomocí replikátoru viz. postup instalace serveru, kdy je tvořen zejména konfigurační soubor, ale také řada dalších.

Pro specifické případy, například operativní obnova serveru či instalace a aktualizace bez replikátoru, tj. kdy je již konfigurace zajištěna apod. je možné zde stáhnout aktuální verzi serveru flexideo ve formě ZIP balíčku:

ZIP soubor, velikost 16MB: package.zip

UPOZORNĚNÍ: Tento balík používejte pouze v případě, že přesně víte, jak jej použít!


Instalace krok za krokem

Tato část je věnována postupu instalace a spuštění jedné flexideo aplikace.


ReplikátorDADXML klient-serverIntranetNástroje, SOAP, URIs aj.Ke stažení