Instalace krok za krokem

Tato část je věnována postupu instalace a spuštění jedné flexideo aplikace.

Co je třeba provést?

Instalovat replikátor

Stáhnout a nainstalovat replikátor. Pokud již replikátor máte stažený a třeba jej i využíváte, můžete přejít rovnou k dalšímu kroku.

Stažení replikátoru viz. ke stažení / replikátor.

Založit novou aplikaci

Pro založení aplikace doporučujeme využít průvodce založením aplikace;

Prvotní replikace

Po založení aplikace průvodcem ke k dispozici také prvotní a základní XDS nebo je možné dodat či navrhnout jiné XDS pomocí XDS designeru.

V otevřené aplikaci v replikátoru na základním okně by se měla automaticky nabídnout aktualizace. Pro tento krok prvotní replikace můžete použít buď tu nebo zvolte přímo funkci replikovat. Prvotní replikací zajistíte vedle úvodní aplikační struktury s uživatelem také kompletní instalaci webového sídla intranetu a rozhraní nadstavby COMEX, které si replikátor sám stáhne a nainstaluje do kmenové složky webu nastavenou v B-2) Složky aktualizace serveru v aplikačních nastaveních.

Přípravu instalace serveru

Jakmile budete mít aplikaci v replikátoru připravenu, můžete pokračovat přípravou serveru;

Vytvoření ODBC zdrojů

Po přípravě instalace, prozatím většinou jen v místní složce pokračujte vytvořením ODBC zdrojů;

Registrace a spuštění

Jakmile budete mít připraven server a ODBC můžete provést dokončení instalace a start serveru viz. sekce prvotní spuštění;