Registrace a spuštění

Postup pro registraci a spuštění služby flexideo serveru je následující:

Umístění programových souborů

V instalační složce jsou nyní připraveny programové soubory serveru a také aktuální soubor s konfigurací a povinnými složkami (vdd). Pokud jste instalaci neprovedli rovnou v programové složce serveru na stroji, kde bude provozován, ale v místní složce replikátoru, je třeba nyní zkopírovat či přesunout celý obsah složky do cílové programové složky serveru. Můžete použít například složku C:\Program Files\flexideo na stroji serveru.

Registrace služby v systému

Spustit příkazový řádek, přejít do zvoleného adresáře na serveru (např. C:\Program Files\flexideo) a spustit následující příkaz:

flexinet /r

Tím došlo k nainstalování služeb. K jejich odinstalování lze použít stejný příkaz, ale místo parametru /r bude parametr /d takto:

flexinet /d

Pokud používáte víceinstanční registraci pomocí souboru instances.cfg, povede výše uvedený příklad k registraci či deregistraci všech služeb v seznamu instancí. Pokud chcete registrovat jednotlivou službu, použijte na místo toho příkaz:

flexideo -r -i {$nazev_instance}

Pro odregistrování jednotlivé instance (služby) použijte příkaz:

flexideo -d -i {$nazev_instance}

Na místo {$nazev_instance} zadejte nazev instance dle instances.cfg.

Vytvoření potřebných složek

Složky nastavené v konfiguraci serveru je třeba před spuštěním instalované služby flexideo serveru vytvořit, pokud dosud nebyly vytvořeny.

Některé složky již ale mohou být vytvořeny, například složka s webovým sídlem a DAD mapami pro tvorbu databází by již měly být připraveny připraveny i s obsahem z replikační fáze technologické a aplikační aktualizace.

Spuštění služby

Služby jsou nastaveny na spouštění Automaticky, jde tedy jen o prvotní spuštění. Prvním spuštěním služby dojde k vytvoření databáze dle výchozího aplikačního obsahu předaného v DAD souborech v aktualizační složce. Jakmile server vypíše "Webovy server ocekava prichozi spojeni", je možné spustit intranet instalované aplikace flexideo z kmenové složky webu.

Vytvoření prvního uživatele

Intranet flexideo je okamžitě funkční bez dotváření dalších aplikačních obsahů. Pro jeho sputění je doporučováno stažení a instalace aplikace "flexideo intranet". Zde budete vyzváni pro zadání používané http adresy koncového bodu webového serveru flexideo a intranet vás následně provede přidáním prvního uživatele.

V levém panelu "Dokument" je třeba zvolit " + Nový" a vybrat dokument uživatele a otevřít formulář. Zde vyplňte jméno, heslo a roli (vždy zadávejte do role jedničku, což je admin role) nového uživatele.

POZOR! Zapamatujte si dobře jméno a heslo, budete po ulžení formuláře s novým uživatelem ihned vyzváni k autentifikaci tímto nově založeným účtem a původní (systémový) přístup do doatabáze ztrácíte!!


Příprava instalace serveruVytvoření ODBC zdrojůRegistrace a spuštění