Práce s uživateli

Intranet, jakožto výchozí pracovní prostředí, slouží i pro administraci uživatelů. Možnosti práce s uživateli jsou závislé na jejich správném definování v XDS. V rámci této definice je povinnost uvést právě jeden dokument označený jako registr uživatelů. V takovém dokumentu se pak urči některé prvky specifickým účelem využití pro práci s uživateli a to pomocí vlastnosti mapp-to-user.

Máme-li tento základní předpoklad splněný, můžeme přistoupit k tomu, jak uživatele spravovat. V první řadě je třeba si uvědomit, že registr uživatelů je běžný dokument jako každý jiný, jen je k němu navázána dodatečná činnost serveru. Z toho vyplývá několik skutečností:

Jednak jde o řízení toho, kdo má k uživatelům přístup a kdo ne. To je dáno jako u všech jiných typů dokumentů výhradně definicí XDS, konkrétně nastavení vlastností secrecy-lev a section u jednotlivých segmentů či u dokumentu jako celku. Více o řízení přístupu v rámci definice viz. vlastnosti pro řízení přístupů. Řízení přístupů a práv uživatelů se řídí nastavením mapovaných prvků, zejména pak číslem role, ale také ruznými zaškrtávacími a dalšími volbami, které jsou přístupné ve formuláři typu dokumentu, který slouží jako registr uživatelů (více o jednotlivých mapovaných volbách najdete v popisu definice vlastnosti mapp-to-user). Umístění do koše či obdobně archivu odpojí uživatele a neumožní mu nadále k serveru flexideo přistupovat.

Jde-li o větší objem uživatelů a jejich správa je typově či místně oddělena, pak je možné i množinu všech uživatelů rozdělit do potřebných skupin pro administraci, tedy určit, kteří uživatelé budou spadat do kterých administrátorských skupin apod. Může tak být připravena i specifická administrátorská role. Určení přístupnosti jednotlivých položek - uživatelů se opět řídí obecným nástrojem admin-filter definovaným v XDS u dokumentových typů.

Dále je možné nastavovat potřebné nástroje pro práci s uživateli pomocí běžných či speciálních přehledů. Můžete tak sestavovat seznamy uživatelů, nahrávat makra, kopírovat uživatele, provádět nad uživateli hromadné úpravy nebo si pro práci s nimi nadefinovat procesy pomocí akcí.

Pomocí přehledů je možné uživatele importovat či exportovat s nadefinováním potřebných údajů. To bývá opět výhodné zejména u větších objemů uživatelů (viz. import a export položek přehledu).