E-2) Konfigurace serveru

Aplikační server flexideo potřebuje pro své spuštění a správnou činnost odpovídající konfigurační soubor. Jde o textový soubor, který je nastavován a generován pomocí replikátoru z této části nastavení.

Editace jednotlivých nastavení je ukládána do komplexního souboru nastavení v klíčové složce aplikace, ale není předávána serveru přímo. Teprve vygenerováním pomocí tlačítka "Generovat" vlevo nahoře, se přepisuje obsah nastavení z komplexního souboru nastavení aplikace do konfiguračního souboru serveru. Vlastní soubor se zapíše buď do složky zadané v kolonce "Složka instalace serveru" v nastaveních B-2 Složky aktualizace serveru rovnou nebo budete vyzváni pro zadání cílového umístění generovaného souboru, pokud složka instalace nastavena není.

V dalších sekcích se podíváme na jednotlivá nastavení konfigurace členěných do tematických skupin:

Viz obrázek pro ilustraci, který ukazuje výňatek z nastavení této části konfigurace.

Jednotlivá nastavení a jejich význam najdete v popisu konfigurace serveru.