Jednotlivé fáze přípravy a spuštění verze

Výchozí stav tvorby verze - ať již se jedná o verzi výchozí či aktualizační - předpokládá výchozí nebo funkční instalaci flexideo serveru (viz. příloha "Instalace serveru").

Tvorba verze probíhá ve třech hlavních fázích (viz. též stručný postup tvorby):

návrh či úprava XDS + úprava seznamu uživatelských rolí;

vygenerování souborů programem flexideo replikátor;

případné zohlednění ve struktuře složek a přehledů, transformačních akcích a dalších oblastech intranetu a extranetu, případně v nástrojích a dalších programech;

Vlastní tvorbu XDS, které určuje strukturu a možnosti použití celé aplikace, je možné provádět buď běžným XML editorem, kterých je celá řada nebo je možné (a také doporučené) použít vestavěný XDS designer v programu flexideo replikátor. Doba trvání první fáze je tedy různorodá a závislá na rozsahu prováděných úprav a také znalostech stávající struktury a jejích dalších močností. Naproti tomu druhá fáze (za předpokladu, že návrh proběhl správně) se rozpadá na čtyři kroky, které zabírají pouze strojový čas v závislosti na rozsahu aplikace:

Po instalaci a spuštění verze na serveru je tuto možné okamžitě začít používat. Dokumenty mají své formuláře pro jejich zadávání, existují menu segmentů pro tvorbu sestav a další nástroje. Aby byla aplikace prakticky použitelná, je třeba mít k dispozici odpovídající strukturu složek a přehledů, se kterými budou uživatelé pracovat. Pro usnadnění některých stále se opakujících činností nebo jinak jednoznačně určených činností je dále možné si nahrávat datová makra nebo tvořit transformační procesy. Spuštěný server flexideo s danou aplikací je rovněž možné využívat jako specifickou webovou službu pro práci s daty formou XML požadavků a odpovědí a to v různých programech nebo pomocí předpřipravených nástrojích a frameworks.