Založení aplikace

Jak bylo uvedeno, aplikací je míněno aplikování systému flexideo pomocí definice pro konkrétní potřebu konkrétního pracovního týmu či firmy.

Je-li tedy systém flexideo zaváděn pro konkrétní účel, je třeba založit nový soubor aplikace s nastaveními. Jde o soubory *.xcf (Xml Configuration File), které vytvoříte a spravujete pomocí nástrojů ve flexideo replikátor (vytvoření a práce s tímto souborem viz. zde). Vlastní obsah souboru a jednotlivá nastavení určité aplikace jsou předmětem další části. Zde si projdeme založení zcela nové aplikace.

Založení aplikace průvodcem

V základní obrazovce replikátoru nebo již i v rámci jiné otevřené aplikace je volba pro aplikaci novou (viz. obrázek). Při jejím použití budete vyzváni pro použití průvodce. Průvodce není nezbytný, ale jeho funkce mohou nastavení nové aplikace výrazně usnadnit.