Replikování verze

Jakmile máte vytvořeno pro aplikaci a její verzi potřebné XDS (ať již pomocí nástroje Tvorba XDS nebo jiným způsobem), je třeba tuto definici aplikovat pro novou nebo již existující aplikaci procesem generování verze. Jde o přípravnou (statickou) část replikace komponent pro aplikaci. Pro tuto klíčovou část replikátor disponuje průvodcem, který celý proces tvorby verze řídí.

V programu flexideo replikátor je v části Tvorba verze odkaz na průvodce pro generování verze:

Jako pomocné ovládací prvky jsou pod rozbalovacím seznamem verzí následující odkazy:

Přidat novou verzi - zobrazí okno (viz. níže) pro přidání nové verze; přidání nové verze je možné touto volbou provést pouze po uzavření verze předchozí; k přidání nové verze může dojít zároveň i na základě výzvy pro přidání, pokud se rozhodnete novou verzi rovnou začít tvořit a ještě nemáte založenu rozpracovanou verzi;

Upravit info verze - zobrazí okno (viz. níže) pro úpravu infa nové verze; úpravu je možné provádět poze na poslední verzi v seznamu, pokud není dosud uzavřena;

Odebrat poslední verzi - umožňuje odebrat poslední verzi ze seznamu verzí, pokud tato ještě není uzavřena; odebrání položek ze seznamu nemá vliv na případné soubory, které byly verzí generovány ve složce verze;

Uzavřít poslední verzi - pokud již byla verze dokončena, nainstalována, ale dosud z nějakého důvodu neuzavřena, nabízí tato volba její snadno přístupné uzavření; toto uzavření je možné i dokončením poslední fáze v průvodci tvorby verze.

Pomocný dialog pro přidání nové verze či úpravu infa neuzavřené verze má následující formu:

version-info

Pomocí okna se zadávají dvě věci. Jednak je to číslo verze a jednak je to stručné info o tom, co verze řeší či jaký je její účel. Při určování čísla verze si pomocí roletky významnosti můžete pomoci s číselným posunem (okno nabízí další možné číslo) nebo číslo můžete přímo zadat rozděleně do tří kolonek. V prostřední kolonce pak vidíte název podsložky verze, kam se budou generovat soubory.

Popis vlastního procesu generování verze na základě hotového XDS a použití průvodce i dalších návazností je hlavním obsahem této části a je rozdělen do čtyř klíčových fází: