XML klient-server

Tato část mapuje strukturu požadavků a odpovědí zasílaných na server a vracených klientovi. Server flexideo spolupracuje s okolím především na základě výměny XML dat s dalšímí programy, které chápe jako klientské.