XML klient-server

Tato část mapuje strukturu požadavků a odpovědí zasílaných na server a vracených klientovi. Server flexideo spolupracuje s okolím především na základě výměny XML dat s dalšímí programy, které chápe jako klientské.


Základy

Systém flexideo je založen na principu klient-server. Server s klientskou částí koumunikuje pomocí XML HTTP. XML je organizováno do seznamu požadavků a jejich struktury a seznamu možných odpovědí ser...


PŘÍKLADY

Příklady použití vybraných požadavků řazené abecedně dle názvu uzlu požadavku.


Získávání a ukládání dokumentů

Požadavky pro získávání a ukládání XML dokumentů flexideo nebo jejich sestav (pseudo dokumetů) a práce s historií těchto dokumentů (viz. též flexideo dokumenty).


SQL a XML data v databázi

Systém flexideo umožňuje do databáze ukládat data několika způsoby:


XML ukládání a načítání souborů

Požadavky pro práci se soubory v systému flexideo. Umožňují importovat a exportovat data z a do souborů, ukládat a načítat data souborů v rámci XML.


Plánované úlohy

Všechny požadavky, které obsahují na začátku jména uzlu znaky "do-" jsou prováděny nepřímo (akce, importy, exporty aj.). To znamená, že kladná odpověď serveru na takový požadavek má povahu "požadavek...


Registrované požadavky

Všechny požadavky je možné vedle běžného plánování úloh také registrovat k pozdějšímu či opakovanému vyvolání (použití) prostřednictvím běžného HTTP GET požadavku bez nutnosti autentifikace.


E-maily (SMTP, IMAP)

Požadavek pro ověření funkčnosti a zjištění základních vlastností určitého SMTP serveru.


Administrátorské požadavky

Administrátorské otevření zámku


Ostatní požadavky

Informace o přihlášeném uživateli


Typy uzlů využívané v požadavcích

Kapitola obsahuje typy elementů odkazované ze struktur požadavků a odpovědí komunikačního protokolu, pokud jsou zde využívány opakovaně.


ReplikátorDADXML klient-serverIntranetNástroje, SOAP, URIs aj.Ke stažení