XML ukládání a načítání souborů

Požadavky pro práci se soubory v systému flexideo. Umožňují importovat a exportovat data z a do souborů, ukládat a načítat data souborů v rámci XML.

V těchto požadavcích se pracuje především s tzv. virtuálními složkami, což jsou mapování na složky skutečné. Více o těchto složkách viz. virtuální složky serveru.

Na rozdíl od exportu či importu dat proběhne uložení okamžitě a odpověď potvrzuje uložení soborů nebo hlásí chybu. Nevyužívá tedy plánovače úloh jako tomu je při exportu. Klient tedy čeká na výsledek uložení a ve chvíli, kdy server vrací odpověď, požadovaný soubor je již uložen a pokud není dozví se to klient z chybové hlášky.