SQL a XML data v databázi

Systém flexideo umožňuje do databáze ukládat data několika způsoby:

Jednak rozkládá aplikační data definovaných dokumentů do strukturovaných tabulek SQL databáze,

Jednak může dokumenty a úpravy v nich ukládat jako rozpracováné, celé XML bez rozkladu do databáze, kdy tato data obsahují aplikační obsah a může k nim jen uživatel, který s nimi pracuje nebo admin;

A jednak ukládá celé kusy XML dat (kmenové uzly) do bloků, které chápe jako dynamické definice a nastavení systému.

Nejprve ukážeme, jak přistupovat k datům strukturovaným pomocí SQL SELECT zabaleného do XML a pak jak přistupovat k celým blokům, tzv. XML nastavením systému.

Uživatel má možnost neukládat rozpracovaný dokument rozložením do tabulek databáze, ale uložit si ho jako serverem neupravovanou XML entitu, ke které se později vrátí. Tyto rozpracované dokumenty jsou serverem ukládány do speciální tabulky jako bloky textu bez jakékoli analýzy. Jakmile dojde k rozložení dokumentu do databáze, je dokument z rozpracovaných zpravidla odstraněn (klientským skriptem/programem)

Server flexideo disponuje možností pro ukládání rozsáhlých XML nastavení systému do různých oblastí a pod určená celočíselná ID jako celé XML bloky dat do databáze. Pro práci s těmito nastaveními slouží požadavky pro uložení a získání těchto XML.

Při uložení a následném získání rozpracovaného dokumentu je důležitá jeho identifikace, skládající se ze tří částí (atributů), kde typ (dokumentu), může být i pohledový nebo neznámý.

Poznámka: Atribut user je do výstupu serverem vždy nastavován na platné číslo přihlášeného uživatele.

Další info viz. též příklady použití.

Systém flexideo umožňuje v databázi ukládat rozsáhlá XML za účelem nastavení. Například vlastnosti přehledů a akcí jsou ukládány tímto způsobem. Klientské programy posílájí k uložení entity pojmenované jako nastavení, tedy settings. Tato nastavení je možné na server ukládat a pak je opět získávat dle potřeby. Je rovněž možné je třídit dle tří základních vlastností ukládaných do atributů požadavků pro ukládání a získávání těchto nastavení.

Více o práci s nastaveními viz. též princip xml nastavení a nebo příklady xml požadavků.