Nástroje, SOAP, URIs aj.

Pro specifické úkony, ale také testování a další je v systému flexideo obsaženo několik nástrojů. Především se jedná o:

flexideo tools, což je framework (VB .NET) pro tvorbu vlastních nástrojů pro práci se strukturou aplikace, kde již je několik běžně využívaných nástrojů vytvořeno,

flexideo addOn, což je opět framework (C++) sloužící ke specifickým úkonům, spouštěným a probíhajícími atomatizovaně imessagingu.

Vedle těchto základních nástrojů je tato část věnována také dalším oblastem součinnosti systému s okolním prostředím, zejména pak jsou zde popsány služby, propojení na e-mailové služby.