Nástroje, SOAP, URIs aj.

Pro specifické úkony, ale také testování a další je v systému flexideo obsaženo několik nástrojů. Především se jedná o:

flexideo tools, což je framework (VB .NET) pro tvorbu vlastních nástrojů pro práci se strukturou aplikace, kde již je několik běžně využívaných nástrojů vytvořeno,

flexideo addOn, což je opět framework (C++) sloužící ke specifickým úkonům, spouštěným a probíhajícími atomatizovaně imessagingu.

Vedle těchto základních nástrojů je tato část věnována také dalším oblastem součinnosti systému s okolním prostředím, zejména pak jsou zde popsány služby, propojení na e-mailové služby.


flexideo tools

Tato sada nástrojů a zároveň framework, umožňující snadné doplnění, nabízí řadu užitečných nástrojů jak pro běžné uživatele tak také pro administrátory systému.


flexideo addOn

Doplněk addOn je C++ framework sloužící k doprogramování různých úloh potřebných pro konkrétní aplikaci systému flexideo. Výsledný program pak může být provozován v podatatě na libovolném počítači na síti a může sloužit k velmi různorodým účelům. Jeho základní specifikum a podstata je ve způsobu spouštění potřebných procesů. Hotový addOn je spuštěn a přihlášen pod zvoleným jménem k serveru flexideo v tzv. live režimu (pod určitým jménem může být v danou chvíli v live režimu přihlášen pouze jedna instance addon). V tomto režimu pak od serveru addOn dostává zprávy. Každá jednotlivá zpráva způsobí volání hlavní funkce, které jsou pak předány parametry zprávy.

Zprávy samotné je možné posílat buď přímo v rámci XML protokolu flexideo nebo zprávy mohou být generovány automatiky na základě přidání nebo změny prvku v dokumentu v XDS definovaného jako messenger.

Součástí systému flexideo je již jeden funkční addOn, který slouží pro obsluhu vybraných transfomračních procesů, které nejsou spouštěny klientským skriptem, ale jsou naopak přenechány k provedení ke specifickému addOn, spuštěnému většinou pod zvláštním uživatelem.

Aktuální C++ framework pro addOn je možné stahnout


Vlastní nástroje a doplňky

Pro systém flexideo můžete doplňovat i další nástroje, které mohou komunikovat se serverem. Můžete tak například do tabulkových procesorů, jako jsou MS Excel nebo OpenOffice/LibreOffice Calc doplňova...


Webové služby ve flexideo

Pomocí transformačních akcí jsou v systému flexideo vytvářeny různé automatizované úkony pro různé účely, které je možné zároveň vystavovat jako webové služby dostupné pomocí SOAP protokolu. Zatímco ...


Systém aktualizací

Instance systémů na platformě flexideo nevyužívají verzování ale pouze průběžné aktualizace udržující pokud možno jednotnou verzi. Základ obstarává replikátor, který prostřednictvím webového sídla f...


Typ asi:email

Uzel reprezentující hlavičku a obsah jedné e-mailové zprávy, odesílané či stahované při komunikaci s poštovním serverem pomocí flexideo webových služeb (akcí).


Přehled URI

Používané jmenné prostory systému flexideo pro různé používané účely. Většina systémem interně používaných XML dat je v lokální formě, tedy bez přidělení uzlů do jmenných prostor a to včetně hlavního...


Pomocné typy

V této části jsou popsány některé typy, které jsou většinou rekurzivně využívány v předchozích částech, proto je jim věnován samostatný popis.


ReplikátorDADXML klient-serverIntranetNástroje, SOAP, URIs aj.Ke stažení